Hướng tới quốc tế hóa bền vững giáo dục đại học: Chiến lược tiếp thị sáng tạo để tuyển sinh sinh viên quốc tế

Xu hướng toàn cầu hóa hiện nay là nền tảng cho cải cách giáo dục ở nhiều quốc gia. Nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng Chiến lược tiếp thị đổi mới (Innovative marketing strategy) để tuyển dụng sinh viên quốc tế và góp phần vào sự phát triển bền vững của giáo dục đại học.

Có thể thấy giáo dục quốc tế đã trở thành lĩnh vực quan trọng đối với các trường đại học trên toàn thế giới bởi khả năng tăng cường tiếp cận giáo dục đại học và thu hẹp khoảng cách kiến ​​thức giữa các nước phát triển và đang phát triển. Xét từ góc độ kinh tế, xã hội hay chính trị, nhìn chung, đây chính là chìa khóa để nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người học. Ngay cả các nước kém phát triển, những sinh viên được hưởng lợi từ việc học tập ở các nước phát triển có thể đóng góp rất nhiều cho đất nước của họ. 

Phần lớn chiến lược tiếp thị của các trường đại học châu Á đều dựa trên những chiến lược được phát triển và áp dụng ở các khu vực phương Tây. Điều này dẫn đến những sự khác biệt về quan điểm, văn hóa có thể làm thay đổi cách nhìn của sinh viên về thông điệp tiếp thị, từ đó dẫn đến thất bại trong việc tiếp cận sinh viên. Những sai lầm như vậy có thể ngăn cản các trường đại học đạt được các mục tiêu tiếp thị mong muốn đó là thu hút đủ sinh viên và đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh. Từ những lý do trên, nghiên cứu về “Chiến lược tiếp thị đổi mới” được tiến hành nhằm mục đích tạo ra các chiến lược tiếp thị tuyển sinh sáng tạo có thể áp dụng cho các trường đại học ở Châu Á nói chung và Đài Loan nói riêng, nơi thực hiện khảo sát cho nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng bảng câu hỏi với những dữ liệu thu thập từ 300 sinh viên quốc tế đang học tập tại Đài Loan. Tiếp theo là thu thập thêm dữ liệu khảo sát từ 522 người tham gia để phân tích thống kê sâu hơn về các chiến lược cuối cùng. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí học tập chính là tiêu chí thu hút sự chú ý nhiều nhất của sinh viên, tiếp theo là thông tin liên lạc, nhu cầu và sự tiện lợi. Bên cạnh đó, việc kết hợp tổ hợp tiếp thị với cách tiếp cận chiến lược đổi mới (innovative strategy) mang lại chiến lược tiếp thị tuyển sinh bền vững hướng tới quốc tế hóa tổ chức giáo dục đại học từ góc độ định hướng người học. Bài nghiên cứu có ý nghĩa góp phần phát triển lý thuyết và triển khai thực tế quản lý quốc tế hóa đại học bền vững. 

Cuối cùng là các khuyến nghị được đưa ra từ các nhà nghiên cứu. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học nên có cái nhìn rộng hơn về các dịch vụ giáo dục mà họ đang cung cấp. Những người đứng đầu ngành ở các nước phát triển hơn cũng nên kết hợp lợi thế công nghệ và kinh nghiệm đa văn hóa của đất nước họ vào việc giảng dạy, nghiên cứu và dịch vụ học tập của mình. Ngoài ra, cần có sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học ở các quốc gia khác nhau, hợp tác có lợi giữa các trường và doanh nghiệp, cũng như các mối quan hệ giữa giảng viên đại học và sinh viên. Hơn nữa, sự liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp có thể tạo cơ hội cho cả sinh viên quốc tế và trong nước tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp và giúp doanh nghiệp có được nguồn lao động ổn định. Nhờ đó. những chính sách tích cực này sẽ nâng cao uy tín về hiệu quả đào tạo của các trường đại học và quốc gia đó.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Hung T. N. & Kuo-Liang Y. (2022). Towards Sustainable Internationalization of Higher Education: Innovative Marketing Strategies for International Student Recruitment. https://doi.org/10.3390/su14148522