Sự khác biệt giới tính trong mối quan tâm của học sinh trung học đối với nghề nghiệp STEM

Nhiều nghiên cứu trước đây đã từng điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến việc nữ giới tham gia vào các lĩnh vực STEM nhưng lại có rất ít nghiên cứu tìm hiểu sự khác biệt về giới trong mối quan hệ giữa các yếu tố này. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tìm hiểu sự khác biệt giới tính liên quan đến sự quan tâm của học sinh trung học đối với năng lực bản thân và nhận thức về nghề nghiệp STEM.

Với sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, người lao động STEM đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế quốc gia và nâng cao chất lượng đời sống xã hội. Mặc dù đã có những thay đổi trong chính sách hỗ trợ các ngành công nghiệp và người lao động STEM, một vấn đề về công bằng và bình đẳng vẫn tồn tại đó là việc thiếu hụt nữ giới trong các ngành nghề STEM. 

Một cuộc khảo sát đã được tiến hành trên 1240 học sinh trung học ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc và kết quả cho thấy: Thứ nhất, mức độ quan tâm của học sinh nam đối với nghề nghiệp STEM cao hơn đáng kể so với học sinh nữ. Thứ hai, yếu tố môi trường ảnh hưởng lớn nhất đến sự quan tâm của học sinh nam và nữ đối với nghề nghiệp STEM lần lượt là hỗ trợ xã hội và truyền thông. Thứ ba, những yếu tố môi trường có thể gây ảnh hưởng đến sự quan tâm của học sinh nam đối với nghề STEM thông qua vai trò trung gian của cả tính tự chủ trong STEM và nhận thức nghề nghiệp STEM, trong khi những yếu tố này chỉ gây ảnh hưởng đến sự quan tâm của sinh viên nữ thông qua vai trò trung gian của tính tự chủ trong STEM. 

Mặc dù nghiên cứu này được thực hiện ở cấp độ giáo dục trung học ở Trung Quốc, nhưng có những điểm tương đồng đáng kể ở cấp độ giáo dục toàn cầu, đặc biệt là tỷ lệ nữ giới tham gia vào các lĩnh vực STEM không nhiều và nữ sinh ít quan tâm đến nghề nghiệp STEM. Kết quả của nghiên cứu này có thể cung cấp một số tài liệu tham khảo cho giáo viên và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực STEM, đặc biệt là cho các nhà nghiên cứu muốn tiến hành nghiên cứu về cách tạo ra động lực nghề nghiệp STEM cho học sinh nữ.

Hồng Anh lược dịch

Nguồn: Ning W., Aik-Ling T., Xiaohong Z., Ke L., Feng Z. & Jiong X., Gender differences in high school students’ interest in STEM careers: a multi-group comparison based on structural equation model(2023). https://doi.org/10.1186/s40594-023-00443-6 

Bạn đang đọc bài viết Sự khác biệt giới tính trong mối quan tâm của học sinh trung học đối với nghề nghiệp STEM tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn