Bộ GDĐT và Bộ Công an ký kết phối hợp về giáo dục pháp luật phòng, chống ma tuý

Chiều 19/1, tại Bộ Công an diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh chủ trì lễ ký.  

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh ký kết chương trình phối hợp giữa 2 Bộ

Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GDĐT nhằm mục đích tăng cường hiệu quả phối hợp giữa  2 Bộ theo các cấp của hệ công tác (Bộ, tỉnh, huyện, xã) trong trao đổi thông tin, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục về tác hại và hậu quả của ma túy, trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy; qua đó phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống ma túy.

Kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy bảo đảm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, cấp học, vùng miền.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 Bộ Công an thông tin về nội dung phối hợp

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh nhấn mạnh: Ngành giáo dục luôn nhận thức, với số lượng học sinh, sinh viên, giáo viên chiếm khoảng 1/4 dân số cả nước, việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, đặc biệt là công tác phòng chống ma túy trong trường học sẽ không những tác động tích cực đến đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên, mà còn có tính lan tỏa đến gia đình, bạn bè và người thân của các đối tượng này.

Thứ trưởng cho biết: Trong thời gian qua, công tác giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học đã nhận được sự quan tâm của các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường và xã hội, công tác tuyên truyền, giáo dục đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ quản lý, người đứng đầu các đơn vị và học sinh, sinh viên.

Giai đoạn 2021-2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1452 ngày 31/8/2021 về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025, Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định số 356 ngày 03/02/2023 phê duyệt Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” và hằng năm Bộ GDĐT đã ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nói chung và công tác phòng, chống tội ma túy nói riêng trong dịp cao điểm…

Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại lễ ký

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống ma túy còn nhỏ lẻ, manh mún. Đặc biệt là công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với ngành Công an trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy còn chưa thực sự đồng bộ mang tính hệ thống từ Trung ương đến địa phương (Bộ, tỉnh, huyện, xã) trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên.

Với việc ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030, Thứ trưởng Ngô Thị Minh tin tưởng công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục và ngành Công an ngày càng khăng khít, chặt chẽ hơn, góp phần thực hiện hiệu quả, thiết thực việc giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên.

Về phía ngành Giáo dục, Thứ trưởng khẳng định cam kết sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục trên toàn quốc phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp này tại tất cả các địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Cảm ơn Bộ GDĐT đã đồng hành với Bộ Công an trong nhiều công việc và đạt hiệu quả cao như triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia hay tuyên truyền pháp luật đảm bảo an toàn giao thông, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh một số lưu ý để việc triển khai chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ sở giáo dục sẽ đạt hiệu quả.

Trong đó, cần quan tâm tới việc triển khai linh hoạt, phù hợp với từng khu vực, địa bàn, lứa tuổi học sinh, sinh viên; cần sớm có kế hoạch, hướng dẫn để triển khai ngay những nội dung đã ký kết. “Vì thế hệ tương lai, mong rằng hai Bộ sẽ gắn chặt chẽ với nhau và nhìn thấy hiệu quả”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ.

9 nội dung phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GDĐT:

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; xây dựng và hình thành kỹ năng phòng tránh tệ nạn ma túy cho học sinh, sinh viên.

2. Chỉ đạo các nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác phòng, chống ma túy; đẩy mạnh các hoạt động tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, thi sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm, thi văn nghệ chủ đề phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên… Tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc nhằm tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma tuý và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý.

3. Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chương trình giảng dạy, đưa nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy vào chương trình giáo dục chính khóa, ngoại khóa dưới hình thức tích hợp, lồng ghép vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục ở tất cả các cấp; tăng thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế (thăm quan các mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả; các cơ sở cai nghiện ma túy…).

4. Rà soát, xây dựng bộ tài liệu giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh, sinh viên các cấp học; thiết kế các bài giảng điện tử về kỹ năng phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên; triển khai các bộ tài liệu về kỹ năng nhận biết, phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên trên pha toàn quốc.

5. Phối hợp tổ chức các hoạt động cao điểm phòng, chống ma tuý trong học sinh, sinh viên hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý (Tháng 6), Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6 hàng năm. Phát động phong trào cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động về phòng, chống ma túy do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội các nội dung về phòng, chống ma túy, kỹ năng tuyên truyền và hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khoá trong các cơ sở giáo dục.

7. Xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy, các mô hình phòng, chống ma túy bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xung quanh trường học; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

8. Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục; rà soát, phát hiện người nghiện là cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên để đề nghị áp dụng các biện pháp cai nghiện, thực hiện công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên trong các nhà trường.

9. Tổ chức các đoàn công tác liên ngành của Bộ Công an với Bộ GDĐT và các đơn vị liên quan để kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống ma túy tại Công an các đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục.

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Bạn đang đọc bài viết Bộ GDĐT và Bộ Công an ký kết phối hợp về giáo dục pháp luật phòng, chống ma tuý tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19