Tạp chí Kinh tế và Phát triển của Trường Đại học Kinh tế quốc dân chính thức ghi tên vào danh sách tạp chí thuộc danh mục Scopus

Ngày 10/12/2023, sau quá trình nỗ lực bền bỉ, lâu dài, cùng quy trình đăng ký, thẩm định, đánh giá và xét duyệt hồ sơ nghiêm ngặt, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Journal of Economics and Development - JED) của Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) đã chính thức ghi tên vào danh sách các tạp chí thuộc danh mục Scopus. Đây là bước tiến lớn, đóng góp vào chiến lược quốc tế hóa của NEU và góp phần tăng cường nhận diện khoa học của Việt Nam trên các diễn đàn học thuật quốc tế.

Scopus là một cơ sở dữ liệu khoa học có uy tín được xây dựng từ tháng 11/2004. Để được liệt kê vào danh sách Scopus, các tạp chí đều phải vượt qua vòng đánh giá, lựa chọn nghiêm ngặt từ Hội đồng thẩm định chuyên môn với 21 tiêu chí liên quan đến các nội dung quan trọng như: Tính đa dạng quốc tế Ban biên tập và tác giả, chất lượng bài viết, hệ số trích dẫn, quy trình và chất lượng bình duyệt, chính sách công khai của Tạp chí...

Quy trình nghiêm ngặt để JED chính thức ghi tên vào danh sách tạp chí thuộc danh mục Scopus

JED là Tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và phát triển bao gồm hai phiên bản: Phiên bản tiếng Anh phát hành 4 số/năm trên hệ thống của Nhà xuất bản Emerald; và phiên bản tiếng Việt xuất bản 12 số/năm. Tính từ thời điểm chính thức hiện diện trên cơ sở dữ liệu của Hệ thống Nhà xuất bản Emerald từ tháng 5/2019 đến nay, JED đã xuất bản được 15 số với 104 bài nghiên cứu của tác giả đến từ 45 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó, số tác giả người nước ngoài chiếm hơn 70%. JED có tỉ lệ chấp thuận bài mỗi năm khoảng 10%, thể hiện tính chọn lọc cao về chất lượng khoa học trong từng khâu xét duyệt. Tính đến quý IV/2023, JED đang có chỉ số Citescore (chỉ số ảnh hưởng của Scopus) là 3,96, trong đó các lĩnh vực Kinh tế học và Kinh tế lượng (Economics and Econometrics), Tài chính (Finance), Phát triển (Development) đều trong phân vị cao Q2. Tính đến hết năm 2023, JED đã được chỉ mục trong Scopus, EconLit, EBSCO, Cabell’s Directories, Discovery Service, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ASEAN Citation Index (ACI), Google Scholar, WorldCat, Proquest...

Tạp chí Kinh tế và Phát triển của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

GS.TS. Lê Quốc Hội, Tổng biên tập JED cho biết: “Trong hành trình gia nhập Scopus, JED đã thực hiện hàng loạt các hoạt động tăng cường tính quốc tế hóa và nhận diện trên các diễn đàn học thuật như: Phối hợp tổ chức thành công chuỗi hội thảo khoa học quốc tế hàng năm của NEU về “Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản và quản trị kinh doanh” (CIEMB); Mời các học giả, nhà khoa học có uy tín là Tổng biên tập các tạp chí hàng đầu thế giới tham gia Hội đồng biên tập và bình xuyệt; Thu hút và đặt hàng các nhà khoa học có uy tín của nước ngoài và Việt Nam viết các chủ đề mới trong phạm vi công bố của JED; Phối hợp với Nhà xuất bản Emerald nâng cao chất lượng và quảng bá hình ảnh của JED trên các diễn đàn khoa học…

GS.TS. Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng NEU khẳng định: “Việc JED được vào chỉ mục Scopus là bước tiến lớn, đóng góp vào thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học kinh tế quốc dân trở thành đại học có danh tiếng học thuật trên thế giới. Việc JED gia nhập Scopus cũng khẳng định chất lượng nghiên cứu và góp phần tăng cường nhận diện, lan tỏa tri thức khoa học của Việt Nam trên các diễn đàn học thuật quốc tế. Thành tựu này là minh chứng cho một quá trình nỗ lực bền bỉ, đầy khát vọng quốc tế hóa của các thế hệ lãnh đạo, tập thể sư phạm NEU và các thế hệ lãnh đạo và viên chức JED trong suốt hơn 10 năm qua. Thành công này thể hiện sự đóng góp và hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên Hội đồng biên tập, chuyên gia phản biện và mạng lưới học giả trong nước và quốc tế. Kết quả này cũng được sự chỉ đạo và hỗ trợ hiệu quả từ Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Dự án nâng cấp JED từ năm 2019 và sự đầu tư nguồn lực đối ứng mạnh mẽ và hiệu quả từ NEU”.

Để duy trì và phát triển JED ở những thứ hạng cao hơn trong thời gian tới đòi hỏi JED tiếp tục duy trì tính nghiêm ngặt trong chuyên môn, đảm bảo tuân thủ các đạo đức xuất bản và gia tăng ảnh hưởng trên cộng đồng khoa học quốc tế. Bên cạnh đó, phạm vi công bố của JED sẽ tập trung hơn vào những mảng nghiên cứu trọng điểm như phát triển bền vững trong bối cảnh mới để đóng góp thêm cho nền khoa học nước nhà, khu vực và toàn cầu và gia nhập cơ cơ sở dữ liệu SSCI của Web of Science.