Tác động của toàn cầu hóa đến cải cách giáo dục đại học ở Việt Nam

Trong bài viết này, Quynh Anh Le đánh giá về tư liệu của các học giả về cải cách giáo dục đại học tại Việt Nam để hiểu cách toàn cầu hóa ảnh hưởng đến sự thay đổi trong chính sách và thực hành giáo dục đại học của Việt Nam. Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam bắt đầu được tư nhân hóa và quốc tế hóa như một phần của các cải cách giáo dục đại học.

Khái niệm toàn cầu hóa không chỉ hàm chứa sự cạnh tranh giữa các quốc gia mà còn chứa đựng sự hợp tác. Với sự mở rộng của toàn cầu hóa, sự trao đổi và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài biên giới được hỗ trợ rất nhiều. Hơn nữa, sự cạnh tranh trong thị trường giáo dục đại học ngày càng gia tăng với sự xuất hiện của khu vực tư nhân và các chương trình quốc tế. Mặc dù số lượng thanh niên Việt Nam chọn học ở bậc giáo dục đại học ngày càng tăng nhưng điểm yếu của hệ thống giáo dục đại học trong nước không thể đáp ứng được nhu cầu mạnh mẽ và các trường đại học Việt Nam phản ứng chậm với những thay đổi của thị trường với chương trình giảng dạy và hình thức giảng dạy lỗi thời (Marginson et al., 2011).

Sinh viên mong muốn có được những kỹ năng nghề nghiệp và đào tạo mới nhất để tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO với nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên mới ra trường. Vì vậy, nó đang thúc đẩy số lượng sinh viên ra nước ngoài để đào tạo chất lượng cao và có vị thế cao trong trường cấp bằng. Năm 2012, 90% sinh viên Việt Nam đi du học bằng nguồn tự túc (OECD & Ngân hàng Thế giới, 2014). Áp lực này của sinh viên dẫn đến nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong nước và bắt kịp những tiến bộ gần đây của giáo dục đại học thông qua quốc tế hóa hệ thống giáo dục Việt Nam và thiết lập các chương trình giáo dục xuyên quốc gia. Do đó, sinh viên có cơ hội cao hơn để đạt được bằng cấp quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho họ làm việc ở các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Thông qua việc tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc trao đổi chương trình, chương trình giảng dạy, sinh viên, giảng viên và nhân viên, tận dụng sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và trang thiết bị để nâng cao chất lượng của các tổ chức của họ.

Mặt khác, một số lo ngại được đặt ra như chất lượng của các chương trình quốc tế, vấn đề chảy máu chất xám, thiếu khuôn khổ kiểm định và mất cơ chế quốc gia giá trị và bản sắc. Hơn nữa, khoảng cách giàu nghèo có thể ngày càng gia tăng do ngày càng nhiều sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu chọn các chương trình quốc tế trong khi sinh viên nghèo hơn không đủ khả năng chi trả học phí cho các chương trình đó. Khi các chương trình quốc tế mang trình độ và chất lượng quốc tế của các nước phát triển đến với sinh viên thì chương trình trong nước tại các cơ sở công lập chưa thể so sánh được với những tiêu chuẩn về môi trường học thuật đó. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách và người thực thi chính sách nên tính đến các tác động tiêu cực để giảm thiểu chúng và tăng cường tác động tích cực của toàn cầu hóa. Cụ thể, Việt Nam cần cải thiện chất lượng giáo dục để nâng cao sự cạnh tranh của mình trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các chương trình học cần được cập nhật, năng lực nghiên cứu và phát triển cần được tăng cường, và các cơ sở giáo dục đại học cần được đưa ra quyền tự chủ nhiều hơn. Như vậy, chất lượng của nguồn nhân lực sẽ được cải thiện, và đất nước có thể đạt được mục tiêu hiện đại hóa.

Huyền Đức lược dịch

Nguồn: Le, Q. A. (2016). The impact of globalisation on the reform of higher education in Vietnam. International Journal of Business and Economic Affairs1(1), 29-35. https://ijbea.com/ojs/index.php/ijbea/article/view/148

Bạn đang đọc bài viết Tác động của toàn cầu hóa đến cải cách giáo dục đại học ở Việt Nam tại chuyên mục Chính sách và thực tiễn giáo dục của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19