Chính sách mới về giáo dục mầm non ở Trung Quốc (Phần 2)

Sau vài tháng kể từ khi Kế hoạch được công bố, vào tháng 11 năm 2010, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã phát hành Văn bản số 41, có tựa đề "Vấn đề liên quan đến Sự phát triển Hiện tại của Giáo dục Mầm non." Đây là một tài liệu quan trọng đối với việc phát triển các dịch vụ giáo dục mầm non tại Trung Quốc.

Bạn đọc tìm đọc phần 1 tại: Chính sách mới về giáo dục mầm non ở Trung Quốc (Phần 1)

Sau vài tháng kể từ khi Kế hoạch được công bố, vào tháng 11 năm 2010, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã phát hành Văn bản số 41, có tựa đề "Vấn đề liên quan đến Sự phát triển Hiện tại của Giáo dục Mầm non". Đây là một tài liệu quan trọng đối với việc phát triển các dịch vụ giáo dục mầm non tại Trung Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, tài liệu này coi trọng việc phát triển giáo dục mầm non như một biện pháp quan trọng để bảo vệ và cải thiện cuộc sống của người dân. Văn bản này đã tạo ra một hệ thống thiết kế hoàn chỉnh cho giáo dục mầm non và phát triển một loạt các chiến lược quan trọng. Cuối cùng, văn bản yêu cầu mỗi huyện trên cả nước phát triển một kế hoạch khởi đầu ba năm cho sự phát triển của dịch vụ giáo dục mầm non. Mười vấn đề quan trọng trong sự phát triển của giáo dục mầm non đã được xác định trong văn bản:

(1) Việc phát triển giáo dục mầm non nên có vị thế quan trọng hơn trong cả nước. Giáo dục mầm non vẫn là yếu tố yếu nhất trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Để xây dựng một hệ thống dịch vụ giáo dục mầm non công cộng, cung cấp các chương trình thuận tiện, linh hoạt và đa dạng cho trẻ em và phụ huynh, chính phủ nên đầu tiên điều hành và kết hợp với các bên liên quan trong xã hội, bao gồm cả đầu tư tư nhân. Chính phủ ở mọi cấp bậc trên cả nước nên đặt phát triển giáo dục mầm non là một phần quan trọng của nhiệm vụ chính phủ.

(2) Mở rộng nguồn lực giáo dục mầm non theo nhiều cách khác nhau. Nên sử dụng nhiều nguồn lực tài trợ của chính phủ để tăng cường dịch vụ giáo dục mầm non công cộng. Chính phủ cũng có thể sử dụng nhiều chiến lược để hỗ trợ các chương trình tư nhân. Các chương trình dịch vụ giáo dục mầm non nên được thiết lập dựa trên quy mô cư trú địa phương, bao gồm cả trẻ em của người lao động di cư. Bắt đầu từ năm 2010, chính phủ trung ương sẽ cung cấp nguồn lực tài trợ đặc biệt để hỗ trợ giáo dục mầm non ở các vùng nông thôn tại phía tây Trung Quốc.

(3) Củng cố xây dựng năng lực của giáo viên. Mỗi tỉnh phải xác định tỷ lệ giáo viên-trẻ phù hợp và đảm bảo chương trình thuê đủ giáo viên đủ chất lượng để đáp ứng yêu cầu. Chính phủ sẽ sớm ban hành các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cho giáo viên mầm non và cần làm rõ yêu cầu tối thiểu về chất lượng giáo viên. Luật pháp cần bảo vệ quyền lợi và đối xử của giáo viên. Hệ thống đào tạo giáo viên trước dịch vụ cần được cải thiện, bao gồm các dịch vụ và khóa học do đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp cung cấp. Cần phải khám phá các hệ thống đào tạo giáo viên nghề nghiệp trong dịch vụ để đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển đa dạng của giáo viên. 10,000 giám đốc và giáo viên mầm non sẽ được đào tạo trong vòng 3 năm trên toàn quốc. Mỗi tỉnh phải cung cấp một chuỗi đào tạo cho tất cả giám đốc và giáo viên trong vòng 5 năm.

(4) Tăng cường mức đầu tư cho các dịch vụ giáo dục mầm non theo nhiều cách khác nhau. Ngân sách giáo dục mầm non nên chiếm tỷ lệ phù hợp trong tổng ngân sách giáo dục, với sự tăng rõ rệt trong vòng 3 năm tới. Chính phủ trung ương sẽ cung cấp nguồn tài trợ đặc biệt cho các khu vực phía tây và chưa phát triển, cho giáo dục trẻ em thiểu số và giáo dục đa ngôn ngữ.

(5) Củng cố quản lý cho hệ thống đăng ký và cấp phép chương trình giáo dục mầm non. Mỗi tỉnh nên phát triển các tiêu chuẩn chương trình dựa trên quy định của chính phủ trung ương và nhu cầu xã hội đa dạng. Chính quyền địa phương cần cung cấp hướng dẫn, quản lý và giám sát.

(6) Tăng cường an ninh cho các chương trình giáo dục mầm non. Cần bảo vệ và đảm bảo an toàn cho trẻ em.

(7) Quy định và quản lý phí cho các chương trình giáo dục mầm non. Chính phủ trung ương sẽ ban hành quy định về quản lý phí cho các chương trình giáo dục mầm non vào năm 2011.

(8) Áp dụng chăm sóc và giáo dục khoa học để cải thiện sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em. Chính phủ trung ương sẽ sớm ban hành hướng dẫn về việc học và phát triển mầm non. Giáo dục mầm non nên tuân theo đặc điểm phát triển của trẻ, giáo dục cho tất cả trẻ em và chú ý đến từng đứa trẻ cá nhân. Trò chơi nên được xem xét là hoạt động chính trong chương trình, kết hợp chăm sóc và giáo dục, vì trẻ em học thông qua nhiều hoạt động và trong một môi trường học tập phong phú. Cần thiết lập một hệ thống giám sát chất lượng chương trình giáo dục mầm non hiệu quả.

(9) Cải thiện cơ cấu làm việc và củng cố lãnh đạo tổ chức. Chính quyền địa phương cần tăng cường sự phối hợp giữa các lĩnh vực giáo dục khác nhau, tạo ra một hệ thống tích hợp hơn để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục mầm non.

(10) Phát triển và triển khai giáo dục mầm non thông qua Kế hoạch Hành động 3 năm. Chính quyền địa phương thu thập thông tin cơ bản và xác định vấn đề trong giáo dục mầm non, sau đó phát triển một loạt các dự báo khoa học cho nhu cầu nhập học của trẻ mẫu giáo trong tương lai gần và sau đó xác định những khoảng trống giữa các chương trình hiện tại và nhu cầu dựa trên sự phát triển kinh tế, phân phối dân số và xu hướng phát triển tương lai của địa phương. Kế hoạch nên làm rõ mục tiêu phát triển cụ thể cho các điểm thời gian khác nhau và đảm bảo nguồn lực tài chính cần thiết. Chính quyền tỉnh cần phải nộp kế hoạch hành động như vậy cho Hội đồng Nhà nước trước tháng 3 năm 2011. Bộ Giáo dục sẽ theo dõi việc thực hiện Kế hoạch Hành động 3 năm.

Bạn đọc muốn tìm hiểu sâu sắc hơn có thể tìm đọc tài liệu tham khảo dưới đây.

Huyền Đức

Tài liệu tham khảo

Zhou, X. (2011). Early childhood education policy development in China. International Journal of Child Care and Education Policy5, 29-39. https://doi.org/10.1007/2288-6729-5-1-29

Bạn đang đọc bài viết Chính sách mới về giáo dục mầm non ở Trung Quốc (Phần 2) tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19