Chính sách mới về giáo dục mầm non ở Trung Quốc (Phần 1)

Năm 2010 được coi là thời điểm then chốt trong lịch sử giáo dục mầm non ở Trung Quốc, được đánh dấu bằng những sự kiện quan trọng được dự đoán sẽ định hình cách tiếp cận của quốc gia đối với giáo dục mầm non trong thập kỷ tới.

Bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc, việc cung cấp giáo dục mầm non vẫn là một thách thức đáng kể. Năm 2009, tỷ lệ tuyển sinh chung của trẻ em từ 3-6 tuổi chỉ là 50,9%, thấp hơn đáng kể so với cả các nước phát triển và nhiều nước đang phát triển. Cải cách kinh tế trong hai thập kỷ qua đã dẫn đến việc cắt giảm mạnh mẽ các chương trình dịch vụ công dành cho giáo dục mầm non, dẫn đến việc đóng cửa hoặc lồng ghép vào các chương trình khác, một số chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân. Do đó, tỷ lệ dịch vụ công giảm từ 60% xuống 40%, trong khi tỷ lệ cung cấp dịch vụ tư nhân tăng từ 40% lên 60% từ năm 2001 đến năm 2007.

Các chương trình tư nhân, được thúc đẩy bởi nhiều động cơ và nguồn lực khác nhau, thường ưu tiên lợi nhuận cao hơn, tăng phí dịch vụ và điều chỉnh các chương trình để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, đôi khi ảnh hưởng đến chất lượng. Nhiều khu vực thiếu hệ thống giám sát chất lượng dành cho các nhà cung cấp tư nhân, dẫn đến các chương trình không đạt yêu cầu và thiếu chỗ học cho trẻ em.

Luật Giáo dục Trung Quốc quy định giáo dục, bao gồm cả giáo dục mầm non, là trách nhiệm của chính phủ. Tuy nhiên, những năm gần đây chứng kiến sự đầu tư chưa thỏa đáng, chỉ có 1,24-1,44% tổng đầu tư giáo dục hàng năm được phân bổ cho giáo dục mầm non. Có sự chênh lệch đáng kể giữa thành thị và nông thôn, với tỷ lệ nhập học là 99% ở khu vực thành thị so với 10% hoặc thấp hơn ở khu vực nông thôn. Đầu tư chưa đầy đủ dẫn đến chế độ đãi ngộ cho giáo viên mầm non ở nông thôn kém, dẫn đến trình độ chuyên môn thấp hơn, tỷ lệ giáo viên/trẻ không thuận lợi, cơ sở vật chất thiếu thốn so với khu vực thành thị. Do đó, điểm phát triển nhận thức của trẻ em ở miền Tây Trung Quốc tụt hậu so với miền Đông.

Vào tháng 3 năm 2008, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) đã đề xuất một chiến lược quốc gia, ưu tiên phát triển giáo dục để xây dựng một đất nước có nguồn nhân lực dồi dào. Điều này dẫn đến việc xây dựng Kế hoạch quốc gia về cải cách và phát triển giáo dục trung và dài hạn (2010-2020), được gọi là Kế hoạch. Chính quyền trung ương, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, đã thành lập một nhóm lãnh đạo và 11 hội thảo chuyên đề với sự tham gia của hàng nghìn người tham gia, bao gồm các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và phụ huynh. Kế hoạch nhấn mạnh đến mối quan tâm của công chúng và tìm kiếm sự đồng thuận, đã trải qua hai vòng tham gia của công chúng, dẫn đến nhiều đề xuất. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chủ trì nhiều cuộc họp, dẫn tới việc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thông qua Kế hoạch vào tháng 6 năm 2010.

Đề cương Kế hoạch Quốc gia về Cải cách và Phát triển Giáo dục Trung và Dài hạn của Trung Quốc, được công bố vào tháng 7 năm 2010, đã vạch ra những ưu tiên và mục tiêu chính cho thập kỷ tới. Chúng bao gồm phổ cập giáo dục mầm non, cải thiện giáo dục bắt buộc, tăng tỷ lệ nhập học bậc trung học và đại học, đồng thời tăng cường tài trợ đáng kể, nhằm đạt 4% tổng GDP vào năm 2012. Chính sách chỉ đạo ưu tiên phát triển, giáo dục, cải cách, đổi mới, thúc đẩy bình đẳng , và cải tiến chất lượng.

Bất chấp những sáng kiến này, những thách thức vẫn tồn tại. Hội đồng Nhà nước, vào tháng 11 năm 2010, đã ban hành Văn bản số 41, giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phát triển hiện nay của giáo dục mầm non. Tài liệu nhấn mạnh nâng cao vị thế giáo dục mầm non, mở rộng nguồn lực, nâng cao năng lực giáo viên, tăng cường đầu tư, cải thiện hệ thống quản lý, đảm bảo an ninh chương trình, quy định phí, áp dụng khoa học chăm sóc và giáo dục, tăng cường lãnh đạo tổ chức và thực hiện Kế hoạch hành động 3 năm .

Tóm lại, mặc dù Trung Quốc đã có những bước tiến trong việc nhận biết và giải quyết những thách thức trong giáo dục mầm non thông qua các sáng kiến chính sách quan trọng, nhưng việc thực hiện hiệu quả, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, vẫn là trọng tâm quan trọng đối với các mục tiêu cải cách và phát triển giáo dục của quốc gia.

Bạn đọc muốn tìm hiểu sâu sắc hơn có thể tìm đọc tài liệu tham khảo dưới đây.

Huyền Đức

Tài liệu tham khảo

Zhou, X. (2011). Early childhood education policy development in China. International Journal of Child Care and Education Policy5, 29-39. https://doi.org/10.1007/2288-6729-5-1-29

Bạn đang đọc bài viết Chính sách mới về giáo dục mầm non ở Trung Quốc (Phần 1) tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19