Liêm chính trong học tập của sinh viên: Xác định các yếu tố liên quan đến chuỗi gian lận

Bài viết xem xét liệu việc nhìn thấy những sinh viên khác gian lận trong thi cử và/hoặc biết những sinh viên thường xuyên gian lận trong thi cử có liên quan đến hành vi gian lận của những sinh viên khác và ý định gian lận của họ trong tương lai hay không

Chúng tôi cho rằng việc gian lận trong một kỳ thi nhỏ có thể làm xói mòn thêm sự nhạy cảm về mặt đạo đức của sinh viên đối với hành vi gian lận và có thể dẫn đến hành vi gian lận của sinh viên đó trong các kỳ thi quan trọng hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, có sự gia tăng mạnh mẽ về tỷ lệ sinh viên gian lận, các chuyên ngành khác nhau, chẳng hạn khoảng 56% sinh viên chuyên ngành kế toán ở Mỹ đã gian lận, tỉ lệ là khoảng 40% sinh viên chuyên ngành kế toán ở Anh.

Mẫu khảo sát gồm 195 sinh viên thuộc lĩnh vực kinh doanh đăng ký học các lớp kế toán từ ba trường đại học ở Hoa Kỳ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc gian lận trong một kỳ thi phụ và/hoặc kỳ thi chính liên quan đến việc quan sát thấy các sinh viên khác gian lận, biết một sinh viên thường xuyên gian lận và thành kiến trong phản ứng mong muốn của xã hội. Ý định gian lận trong tương lai của sinh viên bao gồm việc họ gian lận trong các kỳ thi nhỏ và lớn. Các tác giả cũng kiểm tra những phát hiện của mình dựa trên dữ liệu từ nghiên cứu trước đó, bao gồm các sinh viên đến từ Úc, Trung Quốc, Ireland, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Mô hình nghiên cứu của các tác giả gợi ý rằng những sinh viên từng gian lận trong các kỳ thi phụ và chuyên ngành trước đây sẽ có nhiều khả năng gian lận hơn trong tương lai, và một số giả thuyết: + Bản thân nhận thức được việc (các) sinh viên khác gian lận trong các bài kiểm tra sẽ không làm tăng khả năng sinh viên có ý định gian lận trong tương lai; + Niềm tin của sinh viên về đạo đức của việc gian lận sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh viên có ý định gian lận trong tương lai; + Việc gian lận trong một kỳ thi nhỏ sẽ không làm tăng khả năng sinh viên có ý định gian lận trong tương lai; + Việc gian lận trong một kỳ thi quan trọng sẽ không làm tăng khả năng sinh viên có ý định gian lận trong tương lai. 

Nghiên cứu này chỉ ra rằng việc bỏ qua những vi phạm nhỏ có khả năng làm xói mòn sự nhạy cảm về đạo đức của một người. Đồng thời xem xét tác động của việc quan sát thấy một sinh viên khác gian lận trong một kỳ thi, biết một sinh viên khác thường xuyên gian lận trong các kỳ thi và đã gian lận trong một kỳ thi phụ và/hoặc chuyên ngành. Khi quan sát thấy hành vi gian lận của sinh viên trong các lớp học, giống như các bệnh thông thường như cảm lạnh hoặc cúm, nó lây lan khắp cộng đồng học thuật và gian lận và dẫn tới các hành vi phi đạo đức tại nơi làm việc. Điều này đặc biệt đúng vào cuối học kỳ khi áp lực thời gian làm tăng khả năng gian lận. Do đó, giảng viên phải chủ động giảm mức độ gian lận khi dạy sinh viên quốc tế có nền văn hóa khác nhau đáng kể về tính trung thực trong học tập. Dù thái độ và hành vi của sinh viên có thể thay đổi, lưu ý rằng cần có sự can thiệp kéo dài ít nhất một học kỳ để mang lại sự thay đổi trong thái độ liên quan đến ý định hành vi liên quan đến gian lận.

Nghiên cứu cũng xem xét mối liên hệ giữa hành vi gian lận trước đây với ý định gian lận trong tương lai. Cụ thể là, có một mối liên hệ giữa gian lận trong một kỳ thi nhỏ, gian lận trong kỳ thi quan trọng và ý định gian lận trong tương lai - thiết lập một “chuỗi gian lận”. 

Hơn nữa, niềm tin của sinh viên về tính đạo đức của gian lận là một yếu tố quan trọng, nhưng nó không phải là một yếu tố trong quá trình ra quyết định gian lận của họ. Điều này cho thấy sự nhạy cảm về đạo đức của sinh viên ngày càng bị xói mòn. Điều thú vị là, nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có 56,9% sinh viên trong mẫu của chúng tôi báo cáo rằng họ tin rằng gian lận là “sai trái, không trung thực hoặc phi đạo đức”.

Minh Anh lược dịch

Tài liệu tham khảo

Bernardi, R. A., Banzhoff, C. A., Martino, A. M., & Savasta, K. J. (2012). Challenges to academic integrity: Identifying the factors associated with the cheating chain. Accounting Education21(3), 247-263. https://doi.org/10.1080/09639284.2011.598719

Shaftel, J., & Shaftel, T. L. (2005). The influence of effective teaching in accounting on student attitudes, behavior, and performance. Issues in Accounting Education20(3), 231-246.

Bạn đang đọc bài viết Liêm chính trong học tập của sinh viên: Xác định các yếu tố liên quan đến chuỗi gian lận tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19