Hệ sinh thái học tập kĩ thuật số tại các cơ sở giáo dục: Phân tích nội dung của diễn ngôn học thuật

Bài báo “Digital learning ecosystem at educational institutions: A content analysis of scholarly discourse” của nhóm tác giả Lan Thi Nguyen và Kulthida Tuamsuk đã trình bày một bức tranh chung về “digital learning ecosystem - DLE” (Tạm dịch: hệ sinh thái học tập kĩ thuật số) trong các cơ sở giáo dục dựa trên kết quả phân tích diễn ngôn học thuật tiếng Anh từ nhiều nguồn khác nhau trong giai đoạn 2002 - 2021.

Bài báo này đã khám phá các đặc điểm của hệ sinh thái học tập kĩ thuật số (DLE) trong các cơ sở giáo dục dựa trên phân tích diễn ngôn học thuật tiếng Anh từ nhiều nguồn khác nhau từ năm 2002 đến năm 2021. Phương pháp phân tích nội dung được sử dụng để xem xét các yếu tố chính từ các mô hình hiện có. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng cơ sở dữ liệu Google Scholar và các hệ thống cơ sở dữ liệu khác để thu thập nguồn bằng cách sử dụng một số từ khóa có liên quan. Tổng cộng có 35 ấn phẩm đã được thu thập và phân tích để đưa ra bức tranh chung về các chủ đề, bao gồm: (1) các thành phần/mô hình của DLE; (2) vai trò của các thành phần trong DLE; (3) các yếu tố thúc đẩy và thách thức trong DLE. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, DLE bao gồm các thành phần khác nhau và sự tương tác giữa chúng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, các yếu tố bên trong và bên ngoài đã ảnh hưởng đến sự phát triển của DLE. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đó đã chỉ ra một số hạn chế trong các phân tích về: (1) sự tương tác giữa giáo viên và người hỗ trợ trong quá trình học tập; (2) các công nghệ mới nổi (tức là Trí tuệ nhân tạo (AI), Thực tế ảo (VR), Thực tế tăng tường (AR) và Internet vạn vật (IoT) được áp dụng trong DLE; (3) Một số vấn đề liên quan đến bản quyền, tài sản trí tuệ của nội dung học tập và tích hợp nội dung số vào hệ thống quản lí học tập. 

Nghiên cứu này có thể được coi là nền tảng cơ bản cho nghiên cứu trong tương lai để lựa chọn, thiết kế một DLE và tiến hành các nghiên cứu phù hợp. Ngoài ra, nghiên cứu cũng có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách, quản lí, giáo viên và các nhân viên khác cho các cơ sở giáo dục về việc sử dụng DLE để triển khai các giải pháp hiệu quả.

Vân An lược dịch

Nguồn:

Nguyen, L. T., & Tuamsuk, K. (2022). Digital learning ecosystem at educational institutions: A content analysis of scholarly discourse. Cogent Education, 9(1). https://doi.org/10.1080/2331186x.2022.2111033

Bạn đang đọc bài viết Hệ sinh thái học tập kĩ thuật số tại các cơ sở giáo dục: Phân tích nội dung của diễn ngôn học thuật tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19