Tham vấn ý kiến chuyên gia về báo cáo đánh giá tổng kết giáo dục phổ thông

Ngày 3/11, Tiểu ban Giáo dục phổ thông, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức phiên họp tham vấn chuyên gia “Báo cáo đánh giá tổng kết giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW”. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng Tiểu ban Giáo dục phổ thông chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh; đại diện lãnh đạo các Sở GDĐT Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Hòa Bình, Hưng Yên cùng một số chuyên gia giáo dục.

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp nhằm xin ý kiến các chuyên gia giáo dục, lãnh đạo các Sở GDĐT góp ý, hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng kết giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW đối với giáo dục phổ thông là tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015.

Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương.

Tại phiên họp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành trình bày dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Giáo dục phổ thông về một số kết quả triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29-NQ/TW.

Các ủy viên Hội đồng, chuyên gia, đại diện các Sở GDĐT dự phiên họp đã góp ý cho khung đề cương và nội dung báo cáo. Trong đó, cho ý kiến về những thành tựu nổi bật trong đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29, hạn chế chủ yếu, nguyên nhân căn bản của các hạn chế, bài học kinh nghiệm...

Các ý kiến cũng đề xuất những điều chỉnh, bổ sung về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới.

Thay mặt Tiểu ban Giáo dục phổ thông, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành cho biết, sẽ nghiêm túc tiếp thu và mong tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các nhà giáo, chuyên gia để có thể hoàn thành dự thảo báo cáo đầy đủ, toàn diện, chất lượng. 

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

Bạn đang đọc bài viết Tham vấn ý kiến chuyên gia về báo cáo đánh giá tổng kết giáo dục phổ thông tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19