THÔNG CÁO BÁO CHÍ| Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc (lần thứ V) Chủ đề: Chăn nuôi tuần hoàn trong kỷ nguyên số

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc (lần thứ V)

Chủ đề: Chăn nuôi tuần hoàn trong kỷ nguyên số

Thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Chính phủ, từ ngày 5/10 đến 7/10/2023, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam diễn ra Hội nghị khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc lần thứ 5, với chủ đề “chăn nuôi tuần hoàn trong kỷ nguyên số”. Đây là hoạt động trọng điểm được tổ chức 2 năm một lần bởi Hội Chăn nuôi, Hội Thú y Việt Nam và các Trường/Viện có đào tạo về Chăn nuôi, Thú y trên toàn quốc. Hội nghị lần thứ 5 (2023) do Học viện Nông nghiệp Việt Nam đăng cai tổ chức.

Hội nghị có sự tham dự của cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, các Hiệp hội, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Chăn nuôi, Chi cục Thú y trên toàn quốc. Ngoài ra, Hội nghị có sự tham dự của các nhà khoa học hàng đầu và gần 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên cả nước.

Hội nghị nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chăn nuôi, các hiệp hội và các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực chăn nuôi, thú y gặp gỡ, trao đổi các kết quả nghiên cứu và thành tựu khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ thảo luận định hướng cho sự phát triển ngành chăn nuôi và thú y trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Các chủ đề chính được trao đổi trong Hội nghị: Khoa học công nghệ về lợn; khoa học công nghệ về gia cầm; Khoa học công nghệ về gia súc nhai lại; Khoa học công nghệ về thú cưng; Khoa học công nghệ về môi trường và chất thải; Khoa học công nghệ về chế biến bảo quản sản phẩm chăn nuôi; Phúc lợi động vật và đạo đức trong nghiên cứu vật nuôi; Bệnh truyền lây giữa người và động vật; Đào tạo ngành Chăn nuôi – Thú y trong bối cảnh hội nhập. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được triển khai như: triển lãm khoa học công nghệ; thảo luận về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành chăn nuôi, thú y; tuyển dụng và giao lưu giữa doanh nghiệp với sinh viên và cựu sinh viên.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam vinh dự là một trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đầu ngành về lĩnh vực chăn nuôi, thú y. Hiện các đơn vị như Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y, Phòng thí nghiệm trung tâm khoa Chăn nuôi, bệnh viện thú y của Học viện đã và đang có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển ngành Chăn nuôi, Thú y của Việt Nam.

Thông tin chi tiết xin mời liên hệ: ntvinh@vnua.edu.vn. hoặc qua số điện thoại 0966.799.296

Bạn đang đọc bài viết THÔNG CÁO BÁO CHÍ| Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc (lần thứ V) Chủ đề: Chăn nuôi tuần hoàn trong kỷ nguyên số tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn