Tác động của các công cụ viết sử dụng trí tuệ nhân tạo tới nội dung và cách tổ chức bài luận của học viên: Quan điểm của giáo viên dạy tiếng Anh

Nghiên cứu của Marzuki và cộng sự có mục tiêu chính là tìm hiểu các công cụ viết sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang có sẵn và đánh giá ảnh hưởng của chúng đối với bài luận của học viên, đặc biệt là về nội dung và cách tổ chức, từ cảm nhận của các giáo viên dạy tiếng Anh của các học sinh học tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL). Bằng cách sử dụng một phương pháp định tính, nhóm tác giả thiết kế nghiên cứu này dưới dạng nghiên cứu trường hợp.

Việc sử dụng các công cụ viết được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong lớp học ngoại ngữ tiếng Anh đang gia tăng nhanh chóng. Những công cụ này bao gồm phần mềm kiểm tra ngữ pháp, hỗ trợ viết và các chương trình có thể tạo các tác phẩm viết, chẳng hạn như bài luận, mà không cần sự trợ giúp của con người. Chúng được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là dễ sử dụng và hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của học sinh và giáo viên. Ngoài ra, các công cụ viết AI đã được sử dụng đặc biệt cho những người học tiếng Anh có trình độ thấp. Bằng cách sử dụng những công cụ này, sinh viên có thể nhận được phản hồi và hỗ trợ ngay lập tức, cải thiện kỹ năng viết nhanh hơn.

Nhìn chung, các công cụ viết AI được sử dụng nhằm mục đích phân tích tài liệu viết và đưa ra nhận xét về các khía cạnh khác nhau của bài viết, chẳng hạn như ngữ pháp, từ vựng, cú pháp, nội dung và cấu trúc. Các câu trả lời được đưa ra bởi các thuật toán học máy so sánh văn bản được viết với một cơ sở dữ liệu lớn về các trường hợp viết đúng và sai. Nói cách khác, học viên học tiếng Anh có thể nhận được những nhận xét, đánh giá ngay lập tức cho bài viết của mình, hỗ trợ học viên xác định và sửa lỗi nhanh hơn. Phản hồi theo thời gian thực này cũng có thể hỗ trợ học viên hiểu các khái niệm cơ bản để viết tốt hơn và cung cấp cho họ định hướng nhằm nâng cao khả năng viết của mình.

Gần đây, ngày càng có nhiều nghiên cứu về cách các công cụ viết AI ảnh hưởng đến kỹ năng viết của học viên. Một số nghiên cứu gợi ý rằng việc áp dụng các công cụ viết do AI cung cấp có thể giúp học viên cải thiện bài viết của mình, trong khi các nghiên cứu khác bày tỏ lo ngại về tác dụng phụ của những công cụ này. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đi trước chỉ tập trung vào vai trò của các công cụ viết AI trong việc cải thiện ngữ pháp và cấu trúc câu. Mặc dù không thể phủ nhận đây là một khía cạnh quan trọng, nhưng đó không phải là tất cả những yếu tố góp phần tạo nên bài viết hiệu quả. Nội dung và cách tổ chức của một bài viết là những thành phần quan trọng không kém, ảnh hưởng sâu sắc đến sự hiểu biết và tương tác của người đọc. Nội dung là cốt lõi của bất kỳ phần văn bản. Nó truyền tải ý tưởng, tư tưởng, thông điệp mà người viết muốn gửi gắm. Mặt khác, cấu trúc đoạn – câu văn liên quan đến cách sắp xếp nội dung, kết nối các ý một cách logic, mạch lạc để dẫn dắt người đọc xuyên suốt bài viết. Cấu trúc có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức độ hiểu nội dung của người đọc, mức độ thuyết phục của một lập luận được trình bày hoặc mức độ hấp dẫn của câu chuyện. Do đó, việc chỉ tập trung vào ngữ pháp và cú pháp sẽ bỏ qua vai trò quan trọng của nội dung và tổ chức trong văn bản.

Nghiên cứu này đã được thiết kế để lấp đầy khoảng trống nghiên cứu trên, từ đó mang lại sự hiểu biết toàn diện hơn về tiện ích của các công cụ viết AI trong các lớp học ngoại ngữ tiếng Anh. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là khám phá sự đa dạng của các công cụ viết AI và đánh giá tác động của chúng đối với bài viết của học viên, đặc biệt tập trung vào nội dung và cấu trúc, thông qua góc nhìn của các giáo viên dạy tiếng Anh. Hai câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là:

  1. Những loại công cụ viết AI nào được giáo viên tiếng Anh sử dụng để cải thiện chất lượng bài viết của học viên, đặc biệt là về nội dung và cấu trúc?
  2. Làm thế nào để giáo viên tiếng Anh nhận thức được tác động của các công cụ viết AI đối với các khía cạnh nội dung và tổ chức trong bài viết của học viên?

Phương pháp nghiên cứu

Nhóm tác giả sử dụng cách tiếp cận định tính, cụ thể là sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp. Bốn giáo viên dạy tiếng Anh được lựa chọn từ ba trường đại học khác nhau, một trường công và hai trường tư thục ở Indonesia. Việc lựa chọn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm thực tế của họ với các công cụ hỗ trợ viết sử dụng AI trong lớp học, khả năng tiếp cận, sự sẵn sàng tham gia và chuyên môn giảng dạy các khóa học nâng cao như viết luận. Các khóa học nâng cao này thường đòi hỏi kiến thức ngữ pháp ở mức độ cao hơn và hiểu sâu hơn của giáo viên.

Tất cả các giáo viên được lựa chọn đều có ít nhất ba năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và tối thiểu một năm kinh nghiệm trong việc áp dụng các công cụ viết AI trong lớp học của họ. Các công cụ AI này đóng vai trò là tài nguyên giảng dạy bổ sung, hỗ trợ kiểm tra ngữ pháp, diễn giải, phát hiện đạo văn, tạo nội dung và đưa ra gợi ý để nâng cao tính rõ ràng và mạch lạc trong bài viết của học viên. Điều này đảm bảo trải nghiệm của giáo viên vượt xa kiến thức lý thuyết đơn thuần, gói gọn các ứng dụng thực tế của các công cụ AI trong các tình huống giảng dạy thực tế.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phỏng vấn bán cấu trúc làm công cụ nghiên cứu để thu thập dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu này. Công cụ này cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu phong phú, định tính liên quan đến việc giáo viên tiếng Anh sử dụng các công cụ viết AI và quan điểm của họ về tác động của những công cụ này đối với chất lượng viết của học viên - cụ thể là về mặt nội dung và cấu trúc.

Kết quả nghiên cứu

Những phát hiện ban đầu của nghiên cứu này đã nhấn mạnh sự đa dạng của các công cụ viết sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) (ví dụ: Quilbot, Jenni, Chat-GPT, WordTune, Copy.ai, Paperpal, Essay writer, v.v…) được các giáo viên dạy tiếng Anh sử dụng. Các giáo viên tiếng Anh có chung sở thích sử dụng kết hợp các công cụ AI để nâng cao kỹ năng viết của học sinh, điều này đã cho thấy xu hướng cơ bản của việc đưa công nghệ vào giáo dục hiện tại và trong tương lai.

Phát hiện thứ hai từ nghiên cứu này đã xem xét tác động của các công cụ viết AI đối với nội dung và cấu trúc của các bài luận do các học viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Về mặt nội dung, đề cập đến việc tạo ra các ý tưởng và sự khớp nối của chúng, các công cụ viết AI đã cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn. Về mặt cấu trúc, bao gồm sự sắp xếp hợp lý và mạch lạc của các ý tưởng, các công cụ viết AI đã được chứng minh là có khả năng cung cấp những hỗ trợ có giá trị.

Trong nghiên cứu này, cả bốn giáo viên tham gia (T1, T2, T3 và T4) đều nhận ra vai trò tích cực của các công cụ viết AI trong việc nâng cao tính rõ ràng trong bài viết của học viên và thúc đẩy sự phát triển logic của các suy nghĩ và lập luận. Ngoài ra, các giáo viên (T1, T2, T3, & T4) đã trình bày các quan điểm đa dạng về ảnh hưởng của các công cụ viết AI đối với việc sử dụng và phát triển vốn từ vựng của học sinh. Trong khi một số người (ví dụ: T1, T3 và T4) thừa nhận những lợi thế rõ ràng, chẳng hạn như nâng cao vốn từ vựng và giảm thiểu sự lặp từ, thì có đáp viên (ví dụ: T2) lại kêu gọi cần thận trọng về những nhược điểm tiềm ẩn, bao gồm các từ vựng/ngữ pháp quá phức tạp do máy tính gợi ý và sự phụ thuộc quá mức vào những công cụ này.

Chủ đề thảo luận tiếp theo tập trung vào quan điểm của giáo viên về tác động của các công cụ viết AI đối với các khía cạnh cấu trúc của bài luận. Cả bốn giáo viên (T1, T2, T3 và T4) đều nhận ra vai trò tích cực của những công cụ này trong việc nâng cao sự rõ ràng trong bài viết của học viên và thúc đẩy sự phát triển logic các suy nghĩ và lập luận. Họ nhất trí về mức độ thành thạo của các công cụ AI trong việc đề xuất cách diễn đạt hiệu quả hơn, phát hiện những mâu thuẫn logic và hỗ trợ tổ chức các lập luận. Tuy nhiên, đáp viên T2 cung cấp một quan điểm trung lập, đánh giá cao cả những lợi ích và hạn chế tiềm năng của những công cụ này. Đặc biệt, T2 bày tỏ lo ngại về khả năng học sinh có thể trở nên quá phụ thuộc vào những công cụ này, điều này có thể vô tình cản trở sự phát triển tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề của các em.

Vân An lược dịch

Nguồn:

Marzuki, Widiati, U., Rusdin, D., Darwin & Indrawati, I. (2023). The impact of AI writing tools on the content and organization of students’ writing: EFL teachers’ perspective. Cogent Education, 10(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2236469

Ghi chú: Các quan điểm của Tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tạp chí Giáo dục.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19