THÔNG BÁO SỐ 02: Về thời gian đăng ký và nhận bài viết Hội thảo quốc tế: “Đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”

Tiếp theo Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo quốc tế: “Đảm bảo chất lượng đào tạo Sau đại học theo định hướng ứng dụng: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”. Ban tổ chức trân trọng thông tin một số nội dung cập nhật liên quan đến Hội thảo.

1. Các chủ đề của Hội thảo

1.1. Xu thế, nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ sau đại học; thế mạnh, hạn chế, cơ hội và thách thức của đào tạo sau đại học gắn với kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam;

1.2. Khái niệm, nguyên tắc, nội dung, hệ thống các quy trình đảm bảo chất lượng gắn với tiêu chí và chỉ báo chất lượng liên quan; 

1.3. Định hướng phát triển đào tạo, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ cộng đồng của cơ sở đào tạo theo các giai đoạn khác nhau;

1.4. Chuẩn đào tạo theo chương trình đào tạo, học phần/chuyên đề nghiên cứu, bao gồm: chuẩn đầu vào, chuẩn vận hành (tác nghiệp) và chuẩn đầu ra;

1.5. Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và bên ngoài; các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo sau đại học như: phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất, phương tiện dạy học/đào tạo, tài chính, nguồn học liệu chất lượng cao kết nối mạng lưới quốc tế;

1.6. Quan hệ hợp tác “Cơ sở đào tạo - Người học - Xã hội/Bên sử dụng tốt nghiệp” tham gia vào đào tạo và huy động nguồn lực phục vụ đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng thông qua bảo đảm chất lượng.

2. Ngôn ngữ sử dụng trong Hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh.

3. Sản phẩm của Hội thảo

- Kỷ yếu của Hội thảo: Tất cả các báo cáo được ban tổ chức chấp thuận đều được đăng tóm tắt trong cuốn Kỷ yếu của Hội thảo. Kỷ yếu được cung cấp tại Hội thảo cho các đại biểu tham dự.

- Đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

- Đăng bài trên Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các bài báo cáo toàn văn gửi đến Hội thảo nếu đạt yêu cầu sẽ được đề nghị gửi đăng trong số tiếng Anh Special Issue - September/2023 (https://vje.vn) hoặc Số đặc biệt tiếng Việt tháng 9/2023 (https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn).

- Các bài viết xuất sắc sẽ được đề xuất đăng trên các tạp chí trong danh mục Scopus, Web of Science - WOS. Tác giả bài viết được đăng chịu trách nhiệm nộp lệ phí, biên tập/sửa chữa bài viết theo yêu cầu của tạp chí.

Các bài báo đăng ký với Hội thảo phải không được đăng trong quá trình xem xét bởi bất kỳ tạp chí hoặc ấn phẩm nào khác. Quyết định cuối cùng cho việc lựa chọn bài báo sẽ được thực hiện dựa trên các báo cáo đánh giá của các Biên tập viên và Tổng biên tập. Lệ phí đăng bài: Theo quy định của Tạp chí Giáo dục và Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

4. Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Hội thảo

- Thời gian: ngày 16 tháng 9 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - số 98 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

5. Các diễn giả chính của Hội thảo

Giáo sư Tiến sĩ Philip Hallinger, trường Đại học Mahidol - Thái Lan.

Giáo sư Tiến sĩ Pavel Aleksandrovivh Kislyakov, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Ivanovo.

Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Alena Alexandrovna Shmeleva, Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Ivannovo.

Giáo sư Tiến sĩ Eda Yusuke, Trường đại học Kasei Gakuin Tokyo Nhật Bản.

Giáo sư Tiến sĩ Ono Jiro, Trường đại học Meisei Nhật Bản.

Giáo sư Tiến sĩ Ono Naoka, Trường đại học Nihon Fukushi Nhật Bản.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trường đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Quy định trình bày báo cáo khoa học gửi tham dự Hội thảo

- Đối với bài báo đăng số tiếng Anh, cần tuân theo cấu trúc tại đây: https://vje.vn/index.php/journal/submission-guidelines 

- Đối với bài báo đăng số tiếng Việt, cần tuân theo cấu trúc như sau:

+) Tên bài viết (tiếng Việt, tiếng Anh);

+) Họ tên tác giả, học hàm học vị, tên đơn vị. Lưu ý: Tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.

+) Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh, từ 200 đến 250 chữ) gồm 3 phần: bối cảnh, kết quả, bàn luận.

+) Từ khóa (tiếng Việt, tiếng Anh) gồm 04 đến 06 từ khóa.

+) Nội dung bài viết gồm 03 phần: phần 1. Mở đầu (trình bày về bối cảnh, mục đích, phương pháp nghiên cứu); phần 2. Kết quả nghiên cứu; và phần 3. Kết luận (trình bày về các kết luận của nghiên cứu, một số bình luận từ kết quả nghiên cứu);

+) Tài liệu tham khảo (theo chuẩn APA 7th). Lưu ý: Tối thiểu 07 tài liệu tham khảo, không hạn chế số lượng tài liệu tham khảo; tất cả tài liệu cần phải được trích dẫn; nên tham khảo các tài liệu tham khảo là bài báo khoa học, xuất bản trong khoảng 5 năm gần đây; nên có những tài liệu tham khảo quốc tế.

Mẫu bài viết có thể download hoặc quy định tại địa chỉ: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/submission-guidelines

- Địa chỉ Email nhận bài viết: ic.2023@hnmu.edu.vn (chú ý: Bài gửi tới ghi rõ tên tác giả ở tiêu đề của thư).

7. Hình thức báo cáo Hội thảo

- Báo cáo nói bao gồm:

(i) các báo cáo tổng quan của các diễn giả trong và ngoài nước.

(ii) các báo cáo của các tác giả đăng ký tham dự Hội thảo: mỗi báo cáo không quá 20 phút bao gồm cả phần thảo luận.

- Báo cáo poster: Báo cáo được trình bày trong khổ giấy A0 (giới hạn 30 poster).

8. Thời gian nhận bài: trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 (Báo cáo toàn văn).

9. Đối tượng tham gia Hội thảo

Tất cả các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Sau đại học trong và ngoài nước quan tâm đến mục tiêu và nội dung của Hội thảo được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo tại Hội thảo.

10. Đăng ký tham dự Hội thảo

Thời gian nhận đăng ký tham dự Hội thảo: trước ngày 30 tháng 8 năm 2023. Ban tổ chức Hội thảo sẽ gửi email xác nhận đăng ký tham dự thành công tới Quý học giả muộn nhất sau 3 ngày làm việc.

11. Tài trợ

Ban tổ chức hội thảo kêu gọi sự tài trợ quý báu từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

Mức tài trợ và các quyền lợi tương ứng cho nhà tài trợ thông báo cụ thể trong Thư mời tài trợ trên trang website Hội thảo: https://hnmu.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-2023.html.

12. Thông tin về Hội thảo

Thông tin về Hội thảo sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web của Hội thảo: https://hnmu.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-2023.html của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và https://tapchigiaoduc.edu.vn/ của Tạp chí Giáo dục - Bộ GD&ĐT.

Địa chỉ liên hệ:

- Ông Nguyễn Đăng Trung, mobile: +84912272388, Email: ic.2023@hnmu.edu.vn

Phòng Sau đại học và Đào tạo quốc tế, tầng 2 nhà A5, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

- Ông Hà Văn Dũng, mobile: +84986269114, email: hvdung.tcgd@moet.edu.vn

Tạp chí Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 4 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng./.