THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam”

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia

“Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam”

  

Kính gửi:   Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu

Ngày 14/2/2023, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam” đã ra Thông báo số 1. Hiện nay, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều báo cáo gửi về, đang tiến hành những hoạt động tiếp theo và xin thông báo tới quý đơn vị, cá nhân quan tâm đến Hội thảo một số thông tin về công tác tổ chức, đón tiếp, đăng kí tham dự, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:

+ Ngày 08/6/2023 (thứ 5): Buổi sáng: Hội thảo bắt đầu từ 8h00; Buổi chiều: Tập huấn.

+ Ngày 09/6/2023 (thứ 6): Thực tế giáo dục tại Quảng Nam.

- Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cơ bản dưới đây:

1) Những vấn đề về lí luận, thực tiễn trong giáo dục đại học vì sự phát triển bền vững.

2) Những vấn đề lí luận, thực tiễn, thách thức và giải pháp giáo dục vì sự phát triển bền vững trong xây dựng và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3) Chính sách và những đề xuất chính sách về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Ngoài ra, Hội thảo cũng sẽ bàn tới các vấn đề về thực tiễn triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo: lí luận, thực tiễn, giải pháp và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, tại Hội thảo, Ban tổ chức sẽ tổ chức Tập huấn về “Nghiên cứu, viết bài và công bố khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục”, thời gian: 13h30 đến 17h00 ngày 8/6/2023. Có 04 báo cáo tại buổi tập huấn gồm:

1) Viết bài báo khoa học giáo dục theo hướng tiếp cận quốc tế.

2) Kĩ năng xây dựng bảng hỏi khảo sát trong nghiên cứu khoa học giáo dục

3) Một số vấn đề chung về phân loại chất lượng và kinh nghiệm gửi bài tới các tạp chí khoa học quốc tế.

4) Đạo đức trong nghiên cứu khoa học và một số khuyến nghị.

Kinh phí tham dự buổi tập huấn: 500.000 đồng. Đại biểu đăng kí tham gia buổi tập huấn bằng cách chuyển tiền vào tài khoản: Tap chi Giao duc, 0021000378986 (ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội). Khi chuyển tiền ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, đăng kí tập huấn. Ví dụ: Nguyễn Văn A, 0985235345, đăng kí tập huấn.

3. Về công bố khoa học và báo cáo tại Hội thảo

Ban tổ chức đã nhận được gần 90 bài báo toàn văn gửi tới Hội thảo.

+ Các bài báo được chấp nhận đăng ở Tạp chí Giáo dục (Tiếng Việt, chỉ số ISSN: 2354-0753, Website: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn) hoặc Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam (chỉ số ISSN 0866-7586, Website: http://www.qnamuni.edu.vn) sẽ được xuất bản và gửi biếu trực tiếp cho các tác giả của bài viết ngay tại Hội thảo.

+ Các bài báo có chất lượng tốt nhất, đề cập tới những vấn đề được quan tâm nhất sẽ được chọn lựa để báo cáo toàn thể hoặc báo cáo tại các tiểu ban của Hội thảo.
Khi đó, các nhóm tác giả sẽ được yêu cầu gửi file báo cáo (bản PowerPoint) tới Ban tổ chức Hội thảo. Đồng thời, tác giả, nhóm tác giả đã được mời hoặc muốn đăng kí báo cáo tại các tiểu ban phải đăng kí tại link: https://forms.gle/jc24ucNUL1skht9S8. Khi đó, Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời với nội dung: “Mời tác giả/nhóm tác giả tham dự và báo cáo tại Hội thảo”. Với các tác giả/nhóm tác giả tham dự và không báo cáo thì sẽ nhận thư mời với nội dung: “Mời tác giả/nhóm tác giả tham dự Hội thảo”.

4. Kinh phí tham dự

+ Đại biểu mời và đại biểu tham dự: miễn phí.

+ Lệ phí đăng bài: Theo quy định của Tạp chí Giáo dục hoặc Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam.

5. Đón tiếp đại biểu và đăng kí tham dự

+ Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu tại địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam.

+ Tại Hội thảo sẽ có tiệc trà và ăn trưa, tổ chức tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Nam. Các chi phí đi lại khác và lưu trú do đại biểu tự túc.

Đại biểu gửi đăng ký tham dự Hội thảo và tham dự Tập huấn trước ngày 29/5/2023 tại địa chỉ: https://forms.gle/jc24ucNUL1skht9S8

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Về chuyên môn: ThS. Nguyễn Huy Hùng, Phó Trưởng Ban thư kí, Tạp chí Giáo dục; Điện thoại: 0904222694; Email: nhhung@moet.edu.vn.

Về các công tác tổ chức: TS. Võ Thị Hoa, Trưởng phòng Quản lý khoa học & Đối ngoại, Điện thoại: 0964651567, E-mail: hoavt@quangnam.gov.vn.

Kính mong nhận được sự hợp tác và tham dự của Quý vị và Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các đơn vị, Q-Office;

- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ GIÁO DỤC

 

 

TS. HÀ VĂN DŨNG

 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19