Ảnh hưởng của phương pháp học qua video các môn học về thống kê trong kinh doanh đối với sinh viên đại học

Nhiều sinh viên đại học chuyên ngành kinh doanh tại Vương quốc Anh trong năm đầu tiên của chương trình học đã phải làm việc với các môn học liên quan đến số liệu, tính toán mà trước đó chưa từng học ở bậc phổ phông. Nghiên cứu của nhóm tác giả Naowarat Lewis và cộng sự tìm hiểu tính hiệu quả của việc sử dụng công nghệ trong việc hỗ trợ sinh viên đại học làm quen và thành thạo các môn học về tính toán trong kinh doanh.

Một trong những khái niệm cơ bản được kiểm chứng qua nghiên cứu này là quá trình làm việc với các học liệu ngoài môi trường lớp học chính thức sẽ tạo ra các tương tác tích cực hơn giữa bài học và người học. Sự mở rộng các loại hình môi trường học tập (chủ yếu diễn ra trong và sau đại dịch Covid-19) ngoài hạ tầng trường học truyền thống đòi hỏi những cách tư duy mới, trong đó coi người học không chỉ là đối tượng tiếp nhận mà còn là chủ thể của quá trình dạy học. Việc áp dụng phương pháp giảng dạy qua video được coi là một phương pháp tiếp cận khả thi, cho phép sinh viên tiếp thu các học liệu theo các cách thức phù hợp với điều kiện cá nhân của từng người. Đặc biệt, khi công nghệ đang ngày càng tích hợp sâu rộng vào đời sống của người trẻ, họ được đòi hỏi phải tương tác và thích ứng với những công nghệ truyền thông, trao đổi thông tin… biến đổi không ngừng. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tính hiệu quả của môi trường học tập qua video với tư cách một phương pháp nhằm cải thiện trải nghiệm giảng dạy và học tập của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành kinh doanh, trong các môn học thuộc lĩnh vực thống kê (được đo lường bởi thành tích kiểm tra và thi cử của sinh viên).

Thông qua một nghiên cứu dọc được tiến hành tại một trường đại học hiện đại ở Vương quốc Anh trong khoảng thời gian 11 năm (2006-2017), nghiên cứu này đánh giá tác động của cách tiếp cận dạy học qua video đối với thành tích của các sinh viên đại học năm thứ nhất tại Khoa Kinh doanh. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng phương pháp dạy học qua video như các trường hợp được phỏng vấn trong nghiên cứu không chỉ cải thiện số lượng sinh viên đạt yêu cầu của môn học, mà nhìn chung còn cải thiện kết quả của nhóm học sinh đạt thành tích cao trong các môn học về tính toán trong kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các đặc điểm của phương pháp dạy học này cũng giúp duy trì tính liên tục trong tương tác của sinh viên với bài học. Nghiên cứu không chỉ đưa ra những gợi ý giúp sinh viên và các nhà giáo dục cải thiện thành tích của sinh viên, mà còn giới thiệu một mô hình học tập mới có tiềm năng để các nghiên cứu kế tiếp khám phá.

Vân An lược dịch

Nguồn:

Lewis, N., Lewis, R., & Luca, C. (2023). Impact of video-based learning in business statistics: a longitudinal study. Humanities and Social Sciences Communications, 10(1). https://doi.org/10.1057/s41599-023-01634-w

Ghi chú: Các quan điểm của Tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tạp chí Giáo dục.

Bạn đang đọc bài viết Ảnh hưởng của phương pháp học qua video các môn học về thống kê trong kinh doanh đối với sinh viên đại học tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn