Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Chiều 10/3, Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương.

Cùng dự về phía Bộ GDĐT có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn; các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Hữu Độ, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn; đại diện các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, 2 Đại học Quốc gia và một số sở GDĐT, trường đại học.

Thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, đồng bộ, bài bản

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như những nhiệm vụ, giải pháp được được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI).

Quang cảnh Hội nghị

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết này, Bộ trưởng cho biết: Trong 10 năm qua, Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nghiêm túc, đồng bộ, bài bản.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 8 được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động, triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Đại đoàn kết toàn ngành được củng cố. Công tác quốc phòng, quân sự được thực hiện nền nếp.

Bên cạnh đó Bộ GDĐT với chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, toàn ngành đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ không ngừng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn thực hiện hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

Tăng cường chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học tạo ra nguồn nhân lực có tri thức, đạo đức, có tay nghề, có lòng yêu nước, khát vọng dân tộc, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhìn nhận, so với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, còn có những hạn chế nhất định trong tổ chức, triển khai thực hiện. Vì vậy, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT là điều kiện để đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thế giới, khu vực, trong nước 10 năm qua, những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm của ngành trong thực hiện Nghị quyết và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Trong 10 năm qua, Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra.

Tiêu biểu là không ngừng hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những “nút thắt”, tạo hàng lang pháp lý cho đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách hành chính. Chất lượng giáo dục phổ thông được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Tự chủ đại học đã mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn nhân lực cao trong và ngoài nước, chất lượng giáo dục đại học được nâng lên. Các công trình nghiên cứu gia tăng nhanh chóng về công bố quốc tế.

Công tác quốc phòng, quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh của Bộ GDĐT được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các cấp, lực lượng tự vệ ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường được tập trung xây dựng vững mạnh. Năng lực công tác, chất lượng giảng dạy của giáo viên, giảng viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh luôn được nâng lên, thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trong những năm tiếp theo, Bộ GDĐT đặt mục tiêu chung là nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn bộ Đảng bộ trong lãnh đạo, tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên với Đảng, Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp của ngành Giáo dục, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có vai trò quan trọng của ngành Giáo dục

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai biểu dương các kết quả mà Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trong đó, nổi bật là công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn bộ các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; trong đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên của ngành Giáo dục. Bộ GDĐT đã dành sự quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ và góp phần tốt cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Số đảng viên của ngành GDĐT ngày càng tăng lên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên. Đây là lứa tuổi trong sáng, vô tư, lý tưởng, hoài bão, ước mơ, nhiệt huyết tràn đầy. Nếu tuổi đảng càng dài trong cuộc đời, bản lĩnh chính trị, lý tưởng càng vững vàng. Mong Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT và ngành hết sức quan tâm đến vấn đề này, không chỉ xây dựng tổ chức đảng trong nội bộ của Bộ, của ngành mà còn trong học sinh, sinh viên, để các cháu sớm bước vào đội ngũ của Đảng”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Kết quả trong xây dựng hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Bộ GDĐT, qua đó, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được quan tâmtiếp tục tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tếkết quả đã có một số trường đại học được thế giới xếp hạng, chỉ số PISA trong giáo dục phổ thông có bước tiến bộ… cũng được đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận là những kết quả mà Bộ GDĐT đã làm được, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Cùng các kết quả đạt được và vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Bộ GDĐT quan tâm, tiếp tục nghiên cứu khắc phục. Quan trọng nhất là làm sao để các quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 được thực hiện đồng bộ, toàn diện, sâu sắc, gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục và đào tạo với quốc phòng an ninh. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngành, của học sinh, sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT tiếp tục quan tâm sâu sắc đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục cho học sinh, sinh viên phát triển toàn diện “vừa hồng, vừa chuyên”; đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, ý chí vươn lên cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thay mặt Ban Cán sự Đảng trao bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có đóng góp vô cùng quan trọng của ngành Giáo dục, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng: Giáo dục và đào tạo đang góp phần đào tạo và bồi dưỡng thế hệ tương lai cho đất nước. Đây là lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Ban cán sự đảng Bộ GDĐT cần hết sức chú trọng thực hiện nhiệm vụ đào tạo gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ngành Giáo dục cần phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế; gắn liền thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI với Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GDĐT, sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các quan điểm, phương châm, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và sứ mệnh đào tạo con người mới đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai về những trao đổi, chỉ đạo các công việc phải làm trong thời gian tới. Đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo về công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên - đây cũng là nhiệm vụ chính trị của cả ngành.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay, việc phát triển Đảng trong hệ thống giáo dục công đang thuận lợi, nhưng cũng cần chú ý hơn tới phát triển Đảng trong hệ thống giáo dục tư - một hợp phần đang ngày càng chiếm phần lớn trong hệ thống giáo dục.

Bộ trưởng cũng cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã có những lưu ý về bối cảnh trong nước, bối cảnh quốc tế, những vấn đề đề an ninh truyền thống, phi truyền thống mà ngành Giáo dục phải quan tâm; những ý kiến chỉ đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Giáo dục trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng, muốn xây dựng và bảo vệ được đất nước, cần phát triển con người. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang giao phó cho ngành Giáo dục sứ mệnh cao cả đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi sẽ tiến hành các công việc thận trọng, sâu sắc, phù hợp với ngành. Trước mắt là làm tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT đã khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn