Toạ đàm Xây dựng Bộ chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Toạ đàm Xây dựng Bộ chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, một trong 3 nhiệm vụ Bộ GDĐT được giao là “Chủ trì xây dựng và hướng dẫn việc thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”. Nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được Bộ trưởng Bộ GDĐT giao cho Văn phòng Bộ.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì Toạ đàm

Tại Toạ đàm, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, năm 2013, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”, đây đồng thời là căn cứ thực tiễn, khoa học cho đề án hiện nay.

Đề án đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công được triển khai khi xây dựng hệ thống công cụ sẽ có tác động rất lớn. Do đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, thông tin kết quả đánh giá phải được công khai minh bạch, tác động đến hệ thống. Ban soạn thảo cần ghi nhận ý kiến góp ý từ các bên tham gia về xác định nội dung, mục đích đánh giá, lựa chọn mẫu, công cụ, phương thức triển khai, nhằm đem lại độ tin cậy, hiệu quả.

Trình bày báo cáo tại Toạ đàm, đại diện Ban soạn thảo nêu rõ các căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn; mục tiêu; nội dung Bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân; phương pháp đo lường, phân tích số liệu…

Theo đó, đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công nhằm đánh giá một cách khoa học, minh bạch và khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công. Từ kết quả đánh giá, các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nắm bắt được nhu cầu, mong muốn của người dân để cung cấp dịch vụ và có những giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng sự hài lòng và lợi ích của người dân.

Đề án cũng xác định, việc đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công phải bảo đảm chính xác, khách quan, nghiêm túc. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học cho ý kiến trao đổi cụ thể về đối tượng áp dụng đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, các tiêu chí và bộ câu hỏi, đối tượng cần thu thập thông tin, phương pháp khảo sát và phân tích xử lý dữ liệu.

Các ý kiến đều nhấn mạnh sự cần thiết của đề án, thống nhất cao mục tiêu của đề án là làm căn cứ quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của dự thảo.

Toạ đàm cũng ghi nhận nhiều góp ý thiết thực, hữu ích, giúp làm rõ góc tiếp cận, phạm vi tiến hành, cũng như tường minh các khái niệm, mục tiêu đo lường, và định hướng cho thang đo chính xác, hiệu quả, đồng bộ hơn.

Đề cao tinh thần đóng góp và có những trao đổi cụ thể với ý kiến của các chuyên gia, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tính khách quan, tin cậy đối với công tác đo lường của Đề án, để có thể làm căn cứ định hướng điều chỉnh chính sách và quá trình triển khai chính sáchThứ trưởng chỉ đạo, Ban soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao trong quá trình triển khai.

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Toạ đàm Xây dựng Bộ chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn