THÔNG BÁO SỐ 2: Hội thảo khoa học Quốc gia về “Toán học phổ thông trong bối cảnh mới: một số vấn đề lí luận và thực tiễn” (9/12/2022)

Hội thảo do Hội giảng dạy Toán học phổ thông, Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đồng tổ chức, tại Viện KHGD Việt Nam (ngày 9/12/2022). Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, các giáo viên, các nhà quản lí gặp gỡ, chia sẻ kết quả nghiên cứu, bàn luận về các giải pháp nhằm nâng cao, phát triển lĩnh vực giáo dục toán học ở Việt Nam. Đồng thời, Hội Giảng dạy Toán học phổ thông sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kì 2022-2027.

Để góp phần đánh giá thực trạng dạy học môn Toán và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán trong bối cảnh đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán từ năm 2018, trước những biến đổi khó lường của đại dịch Covid-19, Hội giảng dạy Toán học phổ thông, Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia (lần thứ ba) với chủ đề “Toán học phổ thông trong bối cảnh mới: một số vấn đề lí luận và thực tiễn”.

Một số thông tin về Hội thảo như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 08h00-12h00, thứ sáu, ngày 9/12/2022 (Hội thảo), 14h00-16h00 (Đại hội)

- Địa điểm: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Địa chỉ: 50 Liễu Giai - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội)

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cơ bản dưới đây:

+ Một số xu hướng đổi mới trong nghiên cứu toán học phổ thông, trong thực tiễn dạy học Toán ở Việt Nam và thế giới. Những gợi ý cho Việt Nam về Hội nhập quốc tế.

+ Bối cảnh mới và những tác động của bối cảnh vào quá trình dạy học môn Toán ở phổ thông.

+ Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018: thực tế triển khai và thách thức.

+ Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Toán học ở phổ thông.

+ Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán trong bối cảnh mới.

+ Giáo dục STEM; tích hợp trong giáo dục Toán học; …

3. Chương trình Hội thảo

7:30-8:00: Đón tiếp đại biểu

8:00-8:30: Khai mạc

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

- Phát biểu chào mừng và đề dẫn (GS.TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam)

8:30-9:00: Báo cáo mời (Phiên toàn thể 1)

Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Hữu Châu, GS.TS. Bùi Văn Nghị, PGS.TS. Trần Kiều

Báo cáo 1: Những xu hướng giáo dục toán học phổ thông trên thế giới: Một phân tích hệ thống từ cơ sở dữ liệu Scopus (Nguyễn Danh Nam, Trịnh Thị Phương Thảo, Tăng Minh Dũng, Trần Trung, Vũ Dương Thuỵ, Đào Thái Lai, Trần Kiều)

Báo cáo 2: Các xu hướng giáo dục toán học phổ thông trên thế giới: những thảo luận từ một số hội thảo quốc tế (Chu Cẩm Thơ, Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Trung, Vũ Dương Thụy, Đào Thái Lai, Trần Kiều)

9:00-9:10: Thảo luận

9:10-9:25: Báo cáo 3: Đào tạo giáo viên toán ở Việt Nam (Nguyễn Chí Thành -Trường Đại học Giáo dục)

9:25-9:35: Thảo luận

9:35-9:50: Báo cáo 4: Mười năm đào tạo tài năng toán học của Việt Nam và những bài học kinh nghiệm (Lê Anh Vinh, Viện KHGD Việt Nam)

9:50-10:00: Thảo luận

10:00-10:15: Tea break

10:15-11:45: Báo cáo toàn thể (Phiên 2)

Tiểu ban 1: Đổi mới dạy và học môn Toán trong nhà trường

Chủ trì: PGS.TS. Trần Kiều, PGS.TS. Vũ Quốc Chung, PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt, PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, PGS.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung

Tiểu ban 2: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Toán

Chủ trì: GS.TS. Bùi Văn Nghị, PGS.TS. Nguyễn Chí Thành, PGS.TS. Nguyễn Danh Nam, TS. Lê Tuấn Anh, PGS.TS. Trần Kiêm Minh

11:45-12:30: Tổng kết tại các tiểu ban, trao giấy chứng nhận

12:30-13h30: Ăn trưa

14h00-16h00: Đại hội Hội giảng dạy toán học phổ thông

4. Hội đồng khoa học

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu - Chủ tịch           PGS.TS. Trần Kiều - Uỷ viên

GS.TS. Đào Tam - Uỷ viên                            GS.TS. Bùi Văn Nghị - Uỷ viên     

PGS.TS. Đào Thái Lai - Uỷ viên                     PGS.TS. Lê Thị Hoài Châu - Uỷ viên

PGS.TS. Phạm Đức Quang - Uỷ viên            PGS.TS. Vũ Quốc Chung - Uỷ viên

PGS.TS. Vũ Dương Thuỵ - Uỷ viên               PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung - Thư kí

5. Về Đại hội Hội giảng dạy Toán học phổ thông: Ngay sau Hội thảo, buổi chiều cùng ngày, Hội giảng dạy Toán học phổ thông sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kì 2022-2027.

6. Link đăng ký tham dự hội thảo: https://forms.gle/N7wVwQiG3ZZh4giBA 

Đại biểu tham dự phải ĐĂNG KÍChậm nhất, trước 24h00, ngày 29/11/2022

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Về chuyên môn: Với PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, Uỷ viên thường trực Ban tổ chức của Hội Giảng dạy Toán phổ thông Việt Nam, thư điện tử: nttrung@moet.edu.vn, điện thoại: 0982929468.

Về công tác hành chính: Đ/c Nguyễn Huy Hồng, thư điện tử: huyhong74@yahoo.com.vn, điện thoại: 0936467636.

Lưu ý: Đại biểu tham dự cần hỗ trợ về các thủ tục liên quan đến đưa đón, thư mời, báo cáo, … thông qua việc tham gia vào nhóm zalo “HTQG GD TOÁN 2022_VJE” qua đường liên kết https://zalo.me/g/mrmtkv809, hoặc quét mã QRcode dưới đây

Ban tổ chức trân trọng kính báo!

Ban Tổ chức

 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19