Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến

Nghiên cứu với đề tài “Classroom management competence of novice teachers in Vietnam” của nhóm tác giả Hung Van Tran, Huy Thanh Le, Thanh Chi Phan, Loc Phuoc Hoang và Tien Minh Phan (2022) đã được công bố trên tạp chí Interactive Learning Environments. Đây là tạp chí thuộc Q1 Scopus và được ESCI chỉ mục. Bài báo này trình bày về tác động của việc sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến đối với học sinh thông qua việc áp dụng thiết kế nghiên cứu so sánh trước-sau.Dạy học trực t

Dạy học trực tuyến từ lâu đã mang lại những lợi ích và thuận lợi thiết thực. Cùng với những ưu điểm của lớp học đảo ngược, việc kết hợp giảng dạy trực tuyến trong lớp học đảo ngược đã làm tăng hiệu quả và cải thiện kết quả học tập của học sinh. Tuy nhiên, số lượng các công trình nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả dạy học công nghệ thông tin theo mô hình lớp học đảo ngược, đặc biệt là ở các trường phổ thông hiện vẫn còn hạn chế. Theo đó, để nâng cao hiệu quả giảng dạy cũng như hiệu quả học tập trực tuyến cho học sinh, bằng phương pháp thực nghiệm với nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng, một nghiên cứu so sánh kiểm tra trước - sau về kết quả học tập của 80 học sinh lớp 10, học kỳ 1 năm học 2021-2022 với hai giai đoạn (dạy học và đánh giá) đã được tiến hành. Đối với giá trị p = 0.000 < 0.005 của nhóm thực nghiệm và đối chứng, kết quả của nhóm thực nghiệm có hiệu quả hơn của nhóm đối chứng. Ngoài ra, với giá trị t = 6.736, quy mô ảnh hưởng của nghiên cứu là khá lớn. Do đó, sự khác biệt giữa hai nhóm là có ý nghĩa thống kê.

Bên cạnh đó, bài báo đã tập trung xây dựng các nguyên tắc giúp giáo viên tránh được những sai lầm khi xây dựng quy trình trong tổ chức dạy học với mô hình lớp học đảo ngược. Mỗi nguyên tắc đều tuân thủ các quy định dạy học ở cấp trung học phổ thông. Tuy nhiên, tùy theo từng đối tượng học sinh mà giáo viên cần thiết kế sao cho phù hợp với nội dung, từng chương, từng phần cụ thể để học sinh có thể tự học ở nhà hoặc trên lớp.

Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của bài báo có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh các trường THPT, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Sư phạm, từ đó trang bị kiến ​​thức về mô hình dạy học cho các giáo viên tương lai, giúp phát triển năng lực của học sinh. Kết quả nghiên cứu này cũng khẳng định mức độ hài lòng của học sinh đối với giáo viên sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến giúp học sinh nâng cao hiệu quả học tập cũng như kết quả học tập.

Nguồn:

Thanh Le, H., Chi Phan, T., Phuoc Hoang, L., & Minh Phan, T. (2022). Flipped classroom in online teaching: a high school experience. Interactive Learning Environments, 1–17. https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2120020

Ghi chú: Các quan điểm của Tác giả không nhất thiết là quan điểm của Tạp chí Giáo dục.

Bạn đang đọc bài viết Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn