Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy - học điện tử

Ngày 5/5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Văn Phúc chủ trì phiên họp Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy - học điện tử trong nhà trường Việt Nam”. Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội được giao chủ trì thực hiện đề tài, TS Tôn Quang Cường làm Chủ nhiệm.

Đại diện nhóm nghiên cứu, TS Tôn Quang Cường đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, trong đó có 04 báo cáo: báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn, báo cáo đánh giá thực trạng, báo cáo tổng kết kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, các đề xuất khuyến nghị cho Việt Nam, báo cáo đề xuất các giải pháp, hướng dẫn thực hiện hiệu quả, đồng bộ mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy học điện tử trong nhà trường Việt Nam.

Quang cảnh phiên họp

Trong điều kiện phải tiết kiệm, đặc biệt do tác động của dịch Covid-19 nên đề tài phải cắt giảm nội dung xây dựng bộ tiêu chuẩn với các tiêu chí đo lường đánh giá mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy học điện tử trong trường phổ thông tại Việt Nam và hoạt động thí điểm mô hình quản lý giáo dục điện tử, dạy - học điện tử tại một số cơ sở giáo dục điển hình.

Các ủy viên phản biện và các chuyên gia đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực hoàn thành đề tài của nhóm nghiên cứu cùng những giá trị, đóng góp khoa học mới; đồng thời đưa ra một số góp ý, đề xuất để nhóm chỉnh sửa, hoàn thiện.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, Hội đồng đánh giá Đạt và đề nghị ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu tối đa ý kiến hội đồng, tập trung những nội dung lớn như phạm vi nghiên cứu, làm rõ các khái niệm thuật ngữ và nhất quán trong sử dụng và cách hiểu,… Về lý thuyết, cần bổ sung đánh giá tổng quan, từ đó hoàn thiện mô hình, chú trọng tính gắn kết các cấu phần. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu phân tích kỹ kinh nghiệm quốc tế, chú trọng những nội dung liên quan đến Việt Nam; đồng thời tiếp tục hoàn thiện phần thực trạng của Việt Nam.

Thứ trưởng yêu cầu nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài, chú ý đề xuất mô hình cho Việt Nam và giải pháp xuất phát từ kết quả nghiên cứu. Mô hình cần nêu chi tiết tính khả thi, lộ trình áp dụng cho Việt Nam. Các trích dẫn tài liệu và số liệu cần rà soát để đảm bảo chính xác và tuân thủ các chuẩn mực về khoa học. Các bài báo công bố cũng cần đảm bảo quy định.

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý giáo dục điện tử và dạy - học điện tử tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19