12/2022, Hà Nội: Hội thảo quốc tế về chủ đề “Quốc tế hoá giáo dục đại học trong bối cảnh một châu Á năng động”

Ngày 2-3/12/2022, Hội thảo quốc tế lần thứ nhất được đồng tổ chức bởi Đại học DEAKIN, Australia; STAR Scholars; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Tạp chí Giáo dục. Hội thảo sẽ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến nhằm mang đến một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề quan trọng, các xu thế phát triển và những mô hình mới về quốc tế hoá giáo dục đại học ở Châu Á.

Hội thảo quốc tế lần thứ I về Đổi mới Giáo dục đại học trong bối cảnh một châu Á năng động (International Conference on Innovation in Higher Education in Dynamic Asia (1st IHEDA)
Chủ đề:

QUỐC TẾ HOÁ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH CHÂU Á NĂNG ĐỘNG (INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN DYNAMIC ASIA)

Hà Nội, 2-3/12/2022

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO

Trong những thập niên gần đây, ​​quốc tế hóa giáo dục đại học (IoHE) đang có xu hướng ngày càng phát triển trên toàn thế giới. Đặc biệt, IoHE được đánh giá là một xu hướng phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội năng động của khu vực Châu Á, được thể hiện ở các cấp độ khu vực, quốc gia, địa phương và thể chế, cũng như trên các phương diện chương trình giảng dạy, dạy và học, cơ sở vật chất của sinh viên và/hoặc giảng viên, nghiên cứu, xếp hạng. Động lực cho sự phát triển của IoHE đến từ đa dạng các tác nhân, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các nhà hoạch định chính sách, học giả và các nhà thực hành, sinh viên, phụ huynh, các đối tác và cộng đồng. Trước đại dịch COVID-19, IoHE ở các nước châu Á thường được đánh giá kém phát triển hơn so với các nước phương Tây. Tuy nhiên, sự bùng phát của COVID-19 đã mở ra cơ hội cho các quốc gia và tổ chức châu Á khám phá và giới thiệu các chương trình quốc tế và hợp tác xuyên quốc gia, thúc đẩy việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, cũng như đòi hỏi sự thay đổi về giáo dục quốc tế ở châu Á. Ngoài ra, tiến trình IoHE cũng trở nên “nhạy cảm” hơn trước những thay đổi trong quan hệ địa chính trị khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở đó, chúng tôi trân trọng giới thiệu Hội thảo với chủ đề “Quốc tế hoá giáo dục đại học trong bối cảnh một châu Á năng động” (IoHE-DA). Hội thảo do Stars Scholar, một cộng đồng các nhà nghiên cứu liên quốc gia, tài trợ và được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo mang đến một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề quan trọng, các xu thế phát triển và những mô hình mới về IoHE ở Châu Á.

 

Các đơn vị đồng tổ chức

Đại học DEAKIN, Australia; Society of Transnational Academic Researchers (STAR Scholars); Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Tạp chí Giáo dục.

 

Các chủ đề của Hội thảo

- Các chính sách, chiến lược và xu hướng khu vực, quốc gia và thể chế về quốc tế hoá giáo dục đại học ở Châu Á

- Trao đổi sinh viên giữa các quốc gia trong và ngoài nước ở Châu Á

- Quốc tế hóa việc giảng dạy, học tập và chương trình giảng dạy của giáo dục đại học ở Châu Á

- Các chương trình và mô hình giáo dục xuyên quốc gia ở Châu Á

- Quốc tế hóa nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu xuyên quốc gia ở Châu Á

- Hợp tác liên khu vực và bản sắc trong quốc tế hoá giáo dục đại học ở Châu Á

- Tác động của những thay đổi trong quan hệ địa chính trị khu vực và trên thế giới đối với quốc tế hoá giáo dục đại học ở Châu Á

- Số hóa giáo dục quốc tế ở Châu Á

- Quốc tế hoá giáo dục đại học ở Châu Á và phát triển bền vững

- Quốc tế hoá giáo dục đại học ở Châu Á trong và sau COVID-19

 

Hướng dẫn gửi báo cáo tóm tắt và toàn văn

- Báo cáo tóm tắt và toàn văn phải được viết bằng tiếng Anh (Mỹ).

- Bản tóm tắt của bài viết không quá 200 từ (cần nêu được mục đích, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính, ý nghĩa) và được gửi kèm giới thiệu tóm tắt lí lịch khoa học về tác giả (không quá 100 từ). Bản tóm tắt của tác giả sẽ ban chuyên môn của Hội thảo phản biện kín hai chiều sau khi nhận được.

- Nếu đề tài và báo cáo tóm tắt được duyệt thì tác giả sẽ được mời gửi báo cáo toàn văn (xem thời hạn gửi báo cáo tóm tắt bên dưới).

- Bài viết tham gia Hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới. Nội dung bài viết (4000 - 7000 từ, phông chữ: Time New Roman, cỡ chữ 12, giãn cách dòng: Single) cần tuân thủ trình tự sau:

+ Tiêu đề; tóm tắt; từ khóa (4-6 từ khóa)

+ Phần mở đầu (giới thiệu về vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu hoặc giả thuyết nghiên cứu).

+ Tổng quan tài liệu

+ Phương pháp nghiên cứu

+ Kết quả và thảo luận

+ Kết luận

+ Lời cảm ơn (nếu có)

+ Tài liệu tham khảo (theo định dạng của APA 7th edition)

+ Bài viết sử dụng font chữ.

Các báo cáo toàn văn sẽ trải qua quá trình phản biện kín hai chiều và phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về mặt học thuật và tính độc đáo do các tạp chí đề ra. Các tác giả có thể được yêu cầu nộp bản đã chỉnh sửa trước thời hạn dự kiến.

Các báo cáo toàn văn được duyệt sẽ được chọn để báo cáo tại Hội thảo.

Bài thảo được để ở file Word có định dạng .docx (không phải là định dạng doc hoặc PDF).

Các bản tóm tắt và toàn văn có thể được gửi trực tuyến qua trang web IHEDA: https://vje.vn hoặc gửi qua email cho ban tổ chức theo địa chỉ iheda@moet.edu.vn.

 

Xuất bản

Các báo cáo được chọn của Hội thảo sẽ tiếp tục được xem xét để xuất bản trong số đặc biệt của các tạp chí quốc tế (được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus) như: Policy Futures in Education (ISSN: 1478-2103, Q2, Scopus); và Journal of International Students (ISSN: 2162-3104, Q2, Scopus). Trong đó:

+) Số đặc biệt của Journal of International Students sẽ lựa chọn các bài báo chất lượng cao viết về thực trạng trao đổi sinh viên quốc tế ở Châu Á.

+) Số đặc biệt của Policy Futures in Education sẽ tập trung vào vấn đề quốc tế hóa giáo dục đại học ở Châu Á.

Các bài báo được chọn khác sẽ được đăng trên số đặc biệt (Special Issue) của Vietnam Journal of Education (ISSN: 2588-1477, 2815-5572, https://vje.vn).

 

Hội đồng khoa học

Thông tin và thời gian

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

- Địa điểm tổ chức Hội thảo: Hội trường nhà A, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Địa chỉ: 32 Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thời gian gửi báo cáo

Thời hạn nhận báo cáo tóm tắt: 30/10/2022

Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt: 10/11/2022

Thời hạn nhận báo cáo toàn văn: 30/11/2022

Thông báo danh sách các báo cáo được chọn in trong kỷ yếu Hội thảo: 15/12/2022

Thông báo danh sách các báo cáo được chọn xuất bản trên các tạp chí thuộc hệ thống Scopus: 30/01/2023

Thời hạn nộp lại báo cáo sau chỉnh sửa: 28/02/2023

Thời hạn nộp phí đăng ký tham dự: 15/11/2022

Thời gian tổ chức Hội thảo: 02-03/12/2022

- Kính phí Hội thảo

Đối với các khách tham dự Hội thảo, không có báo cáo, kinh phí tham dự chi trả cho các khoản phí: phí đăng ký, tham dự, tiệc trà và ăn trưa. Kinh phí này không được hoàn trả nếu khách đã đăng ký nhưng không tham dự.

Đối với tác giả có báo cáo toàn văn đã nộp, lệ phí bao gồm phí đăng ký, phí phản biện, xử lý giấy tờ, tiệc trà và ăn trưa. Xin lưu ý lệ phí hợp lệ cho tác giả tương ứng. Các đồng tác giả sẽ bị tính phí đăng ký “Khách tham dự Hội thảo”.

Phí không được hoàn lại nếu bài báo của bạn không được chọn để trình bày hoặc đưa vào quy trình Hội thảo.

Các tác giả của bài báo đã nộp cần đăng ký và thanh toán phí Hội thảo vào hoặc trước thời hạn nhận đăng ký. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xử lý bài báo toàn văn nếu tác giả chưa nộp kinh phí tham dự hội thảo.

Nếu báo cáo của tác giả được chọn để đăng trên các tạp chí được lập chỉ mục Scopus/ISI, tác giả có thể sẽ phải trả một khoản phí xuất bản khác (theo các quy định của các tạp chí).

- Thông tin nộp kinh phí chi tiết

Chủ tài khoản: Tạp chí Giáo dục * Số tài khoản: 0021000378986 * Ngân hàng: Vietcombank * Chi nhánh: Hà Nội

Vui lòng ghi chú theo cú pháp “Họ tên_Conference Guest” khi chuyển khoản.

Người tham gia phải chịu thêm phí dịch vụ ngân hàng.

Vui lòng gửi cho chúng tôi giấy chuyển tiền/thông tin xác nhận chuyển tiền đến iheda@moet.edu.vn sau khi thanh toán. Ngoài ra, có thể đăng ký trực tuyến và tải bản sao biên nhận lên trang web.

Đăng kí tham dự Hội thảo: https://forms.gle/ezg1WgLREk47x8Jp9

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ PGS.TS Nguyễn Tiến Trung (Vietnam Journal of Education) qua địa chỉ chief_editor@moet.edu.vn hoặc email của đơn vị tổ chức Hội thảo: iheda@moet.edu.vn.

Bạn đang đọc bài viết 12/2022, Hà Nội: Hội thảo quốc tế về chủ đề “Quốc tế hoá giáo dục đại học trong bối cảnh một châu Á năng động” tại chuyên mục Hội thảo khoa học của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19