Hội thảo khoa học về Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn 2045

Ngày 23/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Văn Phúc chủ trì hội thảo khoa học về Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030. Hội thảo do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ GDĐT, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về quản lý giáo dục của các trường đai học, học viện, viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”, gồm các nội dung: Tình hình phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, kết quả đạt được, những hạn chế và phân tích nguyên nhân; chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 với bối cảnh, thời cơ và thách thức, quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu phát triển, và nhiệm vụ giải pháp.

Theo đó, thành tựu của giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 được xem xét toàn diện trên các khía cạnh như: thể chế và công tác quản lý; tiếp cận và công bằng, chất lượng, nhân lực ngành giáo dục; nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất; ứng dụng công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Nguyên nhân của những hạn chế của giáo dục giai đoạn 2011-2020 cũng được các đại biểu phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng. Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh vai trò của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo Chiến lược được xây dựng dựa trên kết quả phân tích ngành và cũng đưa ra bộ chỉ số đánh giá chiến lược giai đoạn 2021-2030. Bản dự thảo đang được xin ý kiến của các Cục, Vụ chức năng của Bộ GDĐT và các bộ ngành có liên quan, đặc biệt là cần xem xét các nguồn lực thực hiện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia về giáo dục để hoàn thiện “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cùng với đó, các đơn vị chức năng của Bộ GDĐT cần phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam rà soát, bổ sung dữ liệu thống kê và thông tin phân tích ngành để làm căn cứ xây dựng các mục tiêu, chỉ số cụ thể của chiến lược.

Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” đưa ra mục tiêu tổng quát về phát triển giáo dục đến năm 2030 là phát triển toàn diện con người Việt Nam; phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc; xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Hội thảo khoa học về Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn 2045 tại chuyên mục Hội thảo khoa học của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19