Phát động cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử

Nhằm mục đích xây dựng kho học liệu số ngành Giáo dục có chất lượng; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học; đồng thời, tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các nhà giáo trong đổi mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Hệ tri thức Việt số hóa và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp phát động, đồng hành và tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử.

Ngày 17/9, Bộ GDĐT đã ban hành thể lệ cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử. Theo đó, cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Đối tượng dự thi là nhà giáo đã và đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Tác giả có thể tham gia dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm (không quá ba tác giả cho mỗi nhóm).

Sản phẩm bài giảng điện tử dự thi gồm: Bài giảng e-Learning (là sản phẩm được tạo ra từ các phần mềm thiết kế bài giảng e-learning); Video bài giảng (là bài giảng được giáo viên thiết kế và ghi hình dưới dạng video). Mỗi sản phẩm kèm theo Kế hoạch bài dạy (giáo án). Các nhà giáo đăng ký, nộp sản phẩm dự thi theo hình thức trực tuyến trên Hệ tri thức Việt số hóa tại địa chỉ igiaoduc.vn.

Kho học liệu số của Hệ tri thức Việt số hóa (igiaoduc.vn) bắt đầu mở tiếp nhận sản phẩm dự thi từ ngày 30/9/2021 đến hết ngày 30/10/2021. Thời hạn cuối cùng Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi là 24h00 ngày 30/10/2021. Ban Tổ chức có thể thay đổi thời gian cho phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi, sản phẩm dự thi đều được Ban Tổ chức công bố trên hệ thống igiaoduc.vn.

Yêu cầu về sản phẩm dự thi: Bài giảng triển khai được toàn bộ quá trình (các hoạt động) dạy và học (tối thiểu cho một tiết học) thuộc chương trình giáo dục phổ thông (đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các lớp còn lại theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006).

Bài giảng giúp học sinh tự học, học trực tuyến hoặc sử dụng dạy học kết hợp (giữa tự học, học trực tuyến và dạy học trên lớp); phù hợp với các hướng dẫn của Bộ GDĐT về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của bài học.

Bài giảng cần thể hiện sự sáng tạo của giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ để đạt được một số yêu cầu sau:

Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Người học có cơ hội được tổng hợp và khuyến khích phát triển các ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề của bài học và thực tiễn;

Đa dạng và hài hòa: Sản phẩm được thiết kế phù hợp với các hình thức học tập khác nhau của học sinh, thể hiện được các phương pháp tiếp cận khác nhau nhằm tạo ra một lộ trình học tập toàn diện;

Tăng cường tự chủ của học sinh: Vai trò của học sinh được xuất hiện xuyên suốt các hoạt động học tập của bài học, là minh chứng rõ ràng về sự trao quyền cho học sinh, các em được tôn trọng và tự tin. Phát huy sự dân chủ và bình đẳng của học sinh trong mọi quyết định liên quan đến hoạt động bài học...

Để tham gia cuộc thi và nộp sản phẩm dự thi, tác giả phải có tài khoản sử dụng trên hệ thống igiaoduc.vn. Tác giả là giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên: Hệ thống đã cấp tài khoản cho tác giả với Tên đăng nhập (là mã định danh của từng giáo viên) và mật khẩu có trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn).

Tác giả liên hệ nhà trường để lấy thông tin tài khoản bao gồm: Tên đăng nhập (theo mã định danh của giáo viên) và mật khẩu. Sản phẩm dự thi có trên 01 thành viên tham gia thì dùng tài khoản của một thành viên làm đại diện để nộp sản phẩm dự thi.

Tác giả không thuộc khoản 3 nêu trên: Thực hiện đăng ký tài khoản thành viên trên Hệ tri thức Việt số hóa (igiaoduc.vn), cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

* Xem chi tiết thể lệ cuộc thi trong file đính kèm./.

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Phát động cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn