Quốc hội bầu đồng chí Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chiều 28/7, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ. Cùng với các thành viên khác của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Kim Sơn

Có 479 trong tổng số 499 đại biểu Quốc hội tán thành phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng gồm các ông Phạm Bình Minh (Ủy viên Bộ Chính trị); Lê Minh Khái (Bí thư Trung ương Đảng); Vũ Đức Đam (Ủy viên Trung ương Đảng); Lê Văn Thành (Ủy viên Trung ương Đảng).

Với tổng số 476 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 95,39% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong số 22 Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được Quốc hội bầu, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII được bầu làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiểu sử tóm tắt của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và chương trình hành động của ông trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm Thủ tướng; 4 Phó Thủ tướng (giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ trước); 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Quốc hội bầu đồng chí Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn