So sánh năng lực học tập của học sinh trường công lập và ngoài công lập: Nghiên cứu trường hợp sinh viên ngành Y ở Bồ Đào Nha

Bài viết “Do students from public schools fare better in medical school than their colleagues from private schools? If so, what can we learn from this?” của nhóm tác giả Cristina Costa-Santos và cộng sự (Bồ Đào Nha) tập trung phân tích kết quả học tập của sinh viên ngành Y (Đại học Porto) nhằm mục đích so sánh năng lực học tập của sinh viên xuất phát điểm từ trường trung học công lập và tư thục ở Bồ Đào Nha trong bối cảnh đã có chính sách kiểm soát vấn nạn “nâng” điểm trong nhà trường.

Hiện nay, vấn nạn “nâng” điểm là một thực trạng đã được ghi nhận ở nhiều trường trung học (chủ yếu phổ biến ở các trường tư thục) và được đánh giá là có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự công bằng trong quá trình xét tuyển đầu vào các trường đại học, cao đẳng khối ngành Y ở Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, theo khảo sát, các tác giả thấy rằng có rất nhiều ý kiến lại cho rằng việc học sinh trường tư thục đạt điểm số trong trường cao hơn bởi điều này xứng đáng với thực lực của các em. Bởi vậy, sinh viên từ các trường tư thục khi vào trường Y cũng được kì vọng sẽ có kết quả học tập tốt hơn, hoặc tối thiểu là tương đương với các sinh viên xuất phát từ các trường công lập. 

Trong nghiên cứu này, các tác giả phân tích tất cả các sinh viên nhập học ngành y khoa trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2014. Các nhà nghiên cứu tiến hành phương pháp hồi quy tuyến tính, trong đó biến phụ thuộc là điểm học tập trung bình của các đơn vị học trình (tín chỉ) năm nhất theo chương trình đào tạo y khoa, và các biến độc lập bao gồm giới tính của sinh viên, loại hình trường học phổ thông mà sinh viên theo học trước đó (trường công hay trường tư) và việc liệu trường phổ thông của các sinh viên này trước đó có hành vi “nâng”, “ưu tiên” điểm cho các em hay không.

Bên cạnh đó, các tác giả còn tiến hành hồi quy logistic nhằm mô hình hoá việc sinh viên có trượt ít nhất một kỳ thi hết môn trong năm nhất của chương trình đào tạo y khoa hay không. Đây sẽ được coi là một hàm tính toán đối với các biến độc lập nêu trên.

Kết quả thu được cho thấy, trong số 1709 sinh viên được phân tích, có 55% số em trước đó theo học trường trung học công lập. Trường công/tư (β = − 0.459, p < 0.001) và việc liệu các trường trung học có “nâng điểm” cho học sinh hay không (β = − 0.246, p = 0.003) là hai biến độc lập có ảnh hưởng mạnh mẽ đến điểm số của sinh viên trong năm học đầu tiên của chương trình y khoa. Các sinh viên theo học trường tư thục cũng có tỉ lệ trượt ít nhất một kỳ thi hết môn trong năm học đầu tiên cao hơn (OR = 1.33), ngay cả sau khi đã tính đến yếu tố trường trung học của các em này trước đó có “nâng” điểm hay không.

Từ nghiên cứu trên có thể thấy, cần tiếp tục thảo luận về việc vì sao các sinh viên trước đó từng theo học trường trung học công lập lại tỏ ra quen thuộc hơn với những phương pháp giảng dạy tại trường đại học ngành y hơn so với các sinh viên trước đó theo học trường tư thục, và những giải pháp đối với hiện trạng này.

Vân An lược dịch

Nguồn:

Cristina Costa-Santos, Pedro Vieira-Marques, Altamiro Costa-Pereira, Maria Amélia Ferreira & Alberto Freitas (2018). Do students from public schools fare better in medical school than their colleagues from private schools? If so, what can we learn from this?. BMC Medical Education

Ghi chú: Những quan điểm của tác giả không hẳn là quan điểm của Tạp chí Giáo dục.

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19