23-25/6: Hội thảo khoa học quốc tế: “Thúc đẩy tính bền vững trong xuất bản khoa học: vai trò của các biên tập viên”

Hội thảo online: Đại hội đồng và Hội thảo online của Hiệp hội Biên tập khoa học châu Âu (The European Association of Science Editors, viết tắt là EASE) với chủ đề về vai trò của biên tập viên trong bối cảnh mới, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của xuất bản khoa học.

Trước những bất ổn tiếp tục gây ra bởi đại dịch COVID-19, Hội đồng EASE sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng và kết hợp tổ chức Hội nghị EASE lần thứ 15, từ ngày 23 đến ngày 25/6/2021. Chủ đề của hội nghị là "Thúc đẩy tính bền vững trong học thuật xuất bản: vai trò của các biên tập viên"

Hội nghị EASE năm 2021 sẽ tập trung vào hai vấn đề quan trọng trong xuất bản khoa học: tính bền vững và tính đa dạng.

Năm 2020 là một bước ngoặt trong giao tiếp khoa học với đại dịch toàn cầu, bộc lộ những hạn chế của các mô hình hiện tại của xuất bản khoa học. Do đó, có một câu hỏi với các biên tập viên khoa học rằng, các biên tập viên có thể - và nên - ảnh hưởng đến truyền thông khoa học như thế nào? Với tư cách là biên tập viên, cần điều tra cách mà mỗi hay cộng đồng biên tập viên khoa học có thể thúc đẩy nghiên cứu bền vững hơn và các hệ thống giao tiếp công bằng, đồng thời cần xem xét cẩn thận ảnh hưởng của mình đối với nghiên cứu.

Các chủ đề quan trọng này sẽ được các diễn giả chính tại hội nghị xem xét và các đại biểu sẽ tham gia tranh luận thông qua các phiên trực tiếp của Diễn đàn EASE.

Chương trình sẽ bao gồm các bài thuyết trình, nghiên cứu điển hình và thảo luận về các chủ đề sau:

- Những thách thức của việc xuất bản trong một thế giới khoa học chính trị hóa.

- Trách nhiệm xã hội của các nhà xuất bản và biên tập viên.

- Tầm quan trọng của công nghệ để hỗ trợ xuất bản tạp chí bền vững.

- Thúc đẩy và đảm bảo nghiên cứu bền vững.

- Đảm bảo bình đẳng giới và hòa nhập.

- Tại sao cần đa dạng địa lý?

- Đại dịch đã dạy chúng ta điều gì về tính bền vững?

- Có thể thay đổi khuynh hướng xuất bản hiện tại ở phương tây và phương bắc như thế nào?

- Vai trò biên tập viên sẽ như thế nào trong tương lai.

Mỗi phiên họp sẽ bao gồm việc xem xét một hoặc nhiều Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) để đặt câu hỏi về cách thức công việc, kinh nghiệm và hành động của các biên tập viên, nhà xuất bản và nhà nghiên cứu có thể ảnh hưởng và giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Bạn đọc quan tâm có thể truy cập trang web của Hội nghị để biết thêm chi tiết: https://ease.org.uk/ease-events/15th-ease-conference-2021/

Cũng nhân dịp này, Chi hội Việt Nam của EASE (https://ease.org.uk/communities/regional-chapters/vietnamese-regional-chapter/vietnamese-regional-chapter-members-2/), và các đơn vị đồng tổ chức gồm Tạp chí Giáo dục (Bộ GD&ĐT); Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành ISR (Trường Đại học Phenikaa); Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á JABES (Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh); Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia sẽ tổ chức một cuộc Hội nghị bàn tròn, dành cho các biên tập viên khoa học, các nhà khoa học trẻ quan tâm tới lĩnh vực xuất bản khoa học trong và ngoài nước (bằng tiếng Việt) với chủ đề : Quốc tế hoá hoạt động biên tập, phản biện và xuất bản khoa học - những yêu cầu và thách thức mới (Round Table: internationalization of editing, reviewing and publishing practices - new requirements and challenges).

Thời gian: 20.00-22.00 pm, ngày 17/06/2021, qua Zoom (Ban tổ chức sẽ gửi thông báo ID kết nối Zoom sau khi nhận được đăng ký của đại biểu)

Chương trình tóm lược như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình - TS Phạm Hùng Hiệp, Giám đốc Nghiên cứu EdLab Asia, Hội viên EASE Việt Nam

- Phát biểu khai mạc - GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Chi hội EASE Việt Nam

- Giới thiệu về Hiệp hội biên tập Khoa học Châu Âu và chi hội tại Việt Nam, thông tin một số sản phẩm của Hiệp hội - ThS. Hồ Mạnh Toàn, Phó Giám đốc ISR, hội viên EASE Việt Nam

- Thảo luận bàn tròn:  Quốc tế hóa hoạt động biên tập, phản biện và xuất bản khoa học - những yêu cầu và thách thức mới 

+ GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc 

+ PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung, Phó Tổng biên tập VJE

+ NCS. Huỳnh Lưu Đức Toàn, Phó Tổng biên tập JABES

+ ThS. Hồ Mạnh Toàn,  Phó Giám đốc ISR

+ TS. Lê Hồng Đức, Biên tập viên cao cấp (senior executive editor), The Lancet

+ TS. Phạm Hùng Hiệp, Giám đốc Nghiên cứu EdLab Asia (điều phối)

- Hỏi đáp và thảo luận

Link đăng kí tham gia Hội nghị (miễn phí): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZsVBu1K1TRBZTVKenI32N1SRFocwXLiFsM3Fy1YU0RLe8Cw/viewform

Tạp chí Giáo dục