Mốc thời gian về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Ngày 05/3/2021, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 kèm theo Công văn số 13/HĐGSNN. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (trong công văn số 35 /HĐGSNN ngày 01 tháng 6 năm 2021).

Một số mốc thời gian quan trọng như sau:

(*) Công văn số 13/HĐGSNN ngày 05 tháng 3 năm 2021.

(**) Ứng viên là giảng viên của cơ sở giáo dục đại học không thành lập HĐGS cơ sở cần nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGS cơ sở khác có ngành ứng viên đăng ký.

Nguồn: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-v-v-dieu-chinh-lich-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2021_588/

Bạn đang đọc bài viết Mốc thời gian về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2437345363 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn