Đặt hàng đào tạo giáo viên: Chất lượng, minh bạch, đảm bảo cung - cầu

Ngày 29/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội nghị triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương, với ba đầu cầu Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Một trong những nội dung chính của Hội nghị là thảo luận về dự thảo công văn của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội được quy định tại Nghị định 116.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Nghị định 116/2020/NĐ-CP ra đời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên theo học ngành Sư phạm nhưng nâng tầm lên một bước.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì tại đầu cầu Hà Nội

Mục tiêu cuối cùng là tăng chất lượng trong công tác đào tạo, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ nhà giáo. Từ đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo viên, đáp ứng yêu cầu về chất và lượng giáo viên tại các địa phương; góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Nghị định đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, qua thời gian rất dài và được sự đóng góp ý kiến của nhiều bên liên quan. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới đối với các địa phương, các cơ sở đào tạo giáo viên, với người học nên trong quá trình triển khai sẽ có nhiều vấn đề đặt ra.

Thứ trưởng đề nghị, những người có trách nhiệm trong triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP hiểu rõ những nội dung căn cốt; đồng thời bàn thảo những vấn đề vướng mắc, những khó khăn phát sinh trong thực tế, để Bộ GDĐT tiếp tục hoàn thiện dự thảo hướng dẫn. Từ đó, thống nhất phương thức triển khai, đi đến phối hợp đồng bộ trong toàn hệ thống, triển khai thành công Nghị định, mang lại lợi ích tốt nhất cho người học, thu hút sinh viên giỏi vào học các ngành sư phạm.

“Làm sao để chúng ta có một hệ thống vận hành trơn tru, cân đối giữa cung và cầu. Cung là nơi các cơ sở đào tạo giáo viên, cầu chính là các địa phương”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Chính các địa phương hưởng lợi từ nguồn sinh viên giỏi này, góp phần nâng cao công tác giáo dục và đào tạo tại các địa phương.

Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đã khẳng định sự cần thiết, quan trọng của những chính sách ở trong Nghị định này, cũng như thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, quyết tâm và cùng bàn cách triển khai hiệu quả và khả thi.

Các đại biểu thống nhất rõ trách nhiệm của các bên liên quan như cơ sở đào tạo, địa phương, bộ ngành khác như Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ,… bởi riêng Bộ GDĐT, ngành Giáo dục không thể giải quyết hết các vấn đề.

Cần có sự đổi mới về tư duy là quan điểm chung của các đại biểu. Theo đó, các trường, địa phương phải trách nhiệm, chủ động hơn trong xác định nhu cầu, làm việc và công bố công khai nhu cầu, năng lực đào tạo, chất lượng đào tạo.

Về quy trình, nội dung và phương pháp thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đầu thầu, trách nhiệm thu hồi kinh phí, xây dựng định mức,… các ý kiến cho rằng, quan trọng nhất cần có sự điều phối giữa các bên liên quan.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị

Đánh giá cao các ý kiến trao đổi cụ thể, tâm huyết, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh ba nguyên tắc: Thứ nhất, lấy chất lượng làm hàng đầu trong mọi hoạt động thực hiện Nghị định, bởi mục tiêu chính là tuyển sinh và chất lượng đào tạo tốt hơn, đáp ứng yêu cầu giáo viên của các địa phương.

Thứ hai, đảm bảo cân đối cung và cầu. Các giải pháp, đề xuất được đưa ra chính là nhằm tối ưu hóa, cân đối tốt nhất giữa nhu cầu tuyển dụng, sử dụng với năng lực, chỉ tiêu đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên.

“Tất nhiên, Nghị định này không thể giải quyết triệt để về đảm bảo cân đối cung - cầu. Chúng ta cần tôn trọng cơ chế thị trường, lựa chọn của người học và quy trình tuyển dụng. Nhưng rõ ràng, sự cân đối cung - cầu sẽ tốt hơn so với khi chưa có chính sách trong Nghị định này”, Thứ trưởng khẳng định.

Nguyên tắc thứ ba là công khai minh bạch. Muốn đảm bảo chất lượng, các địa phương cần công khai rõ tiêu chí, nhu cầu, các trường công khai rõ tình hình tuyển sinh năm trước, năng lực, chất lượng đào tạo để địa phương và người học cùng đánh giá, lựa chọn.

Tiếp thu các ý kiến đề xuất liên quan đến biên chế, Thứ trưởng cho biết, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục đề xuất tới Chính phủ để có giải pháp căn cơ, có quy hoạch mang tính chất tổng thể, nhằm đảm bảo chính sách tuyển dụng, biên chế thực sự đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Xác định năm đầu tiên triển khai Nghị định khó tránh khỏi vướng mắc, Thứ trưởng khẳng định, Bộ GDĐT sẽ tiếp thu các ý kiến, đề xuất để hỗ trợ, hướng dẫn; với những vấn đề ngoài thẩm quyền, Bộ sẽ đề nghị cấp cao hơn để tháo gỡ.

Theo dự thảo hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND tỉnh/thành là cơ quan có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng giáo viên mới, lập dự toán và bố trí kinh phí, thực hiện giao nhiệm vụ đào tạo đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc (nếu có), đặt hàng (hoặc đấu thầu) đào tạo giáo viên với các cơ sở đào tạo giáo viên khác để đáp ứng nhu cầu sử dụng giáo viên của địa phương. Địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển dụng và sử dụng giáo viên.

Các bộ/ngành có cơ sở đào tạo giáo viên chủ trì và phối hợp với Bộ GDĐT trong việc chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở đào tạo trực thuộc lập dự toán và bố trí kinh phí cho việc đào tạo giáo viên của cơ sở đào tạo trực thuộc và thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Nghị định số 116.

Các cơ sở đào tạo giáo viên nhận nhiệm vụ đào tạo giáo viên trên cơ sở được giao nhiệm vụ, hoặc được đặt hàng (có thể thông qua hình thức đấu thầu), theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm được Bộ GDĐT thông báo.

Bộ GDĐT sẽ tổ chức để các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng phần mềm dùng chung nhằm hỗ trợ các địa phương và các cơ sở đào tạo giáo viên điều phối cung - cầu cho việc tổ chức đặt hàng và nhận đặt hàng đào tạo giáo viên phù hợp với nhu cầu sử dụng giáo viên của địa phương và năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên.

Từ hướng dẫn, thông báo của cơ sở đào tạo giáo viên, sinh viên trúng tuyển sẽ nộp đơn đề nghị hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên; đề nghị được hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo thứ tự nguyện vọng (ghi rõ thứ tự nguyện vọng) đối với các địa phương có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại địa phương.

UBND cấp tỉnh xét chọn, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho sinh viên kết quả xét chọn của UBND cấp tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký của sinh viên.

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết Đặt hàng đào tạo giáo viên: Chất lượng, minh bạch, đảm bảo cung - cầu tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19