Giới thiệu sách: “Huấn luyện” và “Cố vấn” vì sự phát triển của nền học thuật

Trong cuốn sách “Huấn luyện và Cố vấn vì sự phát triển của nền học thuật”, hai tác giả Kay Guccione và Steve Hutchinson coi việc cố vấn và huấn luyện là chìa khóa để xây dựng văn hóa học tập trong môi trường giáo dục đại học. Cuốn sách đã cung cấp các công cụ, sự rõ ràng và khuôn khổ cho những chương trình hỗ trợ cố vấn để phát triển thực hành và thử nghiệm.

Sách: Coaching and Mentoring for Academic Development. Kay Guccione and Steve Hutchinson. Emerald Publishing. 2021.

Các tác giả khẳng định đặc tính huấn luyện và cố vấn trao quyền cho người được cố vấn, dẫn đến sự tự lập và phát triển đích thực hơn là các giải pháp được hướng dẫn từ trước khác.

Những mục đích và đặc tính của giáo dục này được phát triển xuyên suốt cuốn sách, trong đó có đề cập đến các công cụ hữu ích với các chủ đề như những cuộc trao đổi khó khăn, huấn luyện thông qua thay đổi và huấn luyện để đạt hiệu quả, các thỏa thuận cố vấn và đánh giá các chương trình. Cuốn sách được cấu trúc gọn gàng và người đọc có thể chọn đọc toàn bộ cuốn sách hoặc một phần nào đó mình quan tâm mà vẫn có thể dễ dàng tiếp thu. Phần đầu của sách tìm hiểu sự ra đời của công tác cố vấn và làm thế nào để hiểu bối cảnh của giáo dục đại học; phần thứ hai minh họa các thực hành, khái niệm và công cụ; và phần thứ ba hướng người đọc đến việc nâng cao giá trị và danh tiếng của việc cố vấn ở cấp độ chương trình. Ở đây, các tác giả đưa ra các công cụ để phát triển văn hóa học tập và cũng đưa nó vào thể chế.

Các tác giả lập luận một cách thuyết phục rằng việc huấn luyện và cố vấn phải tính đến những phẩm chất cụ thể của môi trường giáo dục đại học, bao gồm cả những gì họ mô tả là ‘tính phẳng về cấu trúc’ của hệ thống phân cấp trong giới khoa học. Người cố vấn trong giáo dục đại học cần phải ‘hiểu bối cảnh và thách thức của môi trường (trái ngược với một huấn luyện viên chuyên nghiệp, người chỉ có thể hỏi những câu hỏi‘ ‘đúng’ ’)’. Thay vì chỉ đơn giản là đưa ra lời khuyên, một người cố vấn hiệu quả trong giáo dục đại học dẫn đầu bằng 'phong cách huấn luyện'.

Với quan điểm học thuật được xác định rõ ràng như vậy, cuốn sách là một sự tương phản thú vị với cuốn “Huấn luyện và Cố vấn trong Giáo dục Đại học” (Coaching and Mentoring in Higher Education) của tác giả Jill Andreanoff (2016), trong đó đưa định nghĩa rộng rãi cả huấn luyện và cố vấn là không chỉ đạo, trong khi xác định cố vấn là một quá trình dài hơi hơn so với huấn luyện. Cuốn sách của Andreanoff tập trung nhiều hơn vào việc sinh viên chưa tốt nghiệp cố vấn cho các sinh viên khoá dưới, trong khi Guccione và Hutchinson tập trung vào học thuật và nhà nghiên cứu (bao gồm cả sinh viên tiến sĩ). Andreanoff xem xét các yếu tố thực tế, chẳng hạn như số giờ dành cho một chương trình so với số lượng người cố vấn và bao gồm một loạt các nghiên cứu điển hình. Nếu cuốn sách của Andreanoff có thể được mô tả là định hướng theo quy trình, Guccione và Hutchinson đẩy mạnh hơn nữa về mặt 'chính trị', khi họ đưa ra một trường hợp để phát triển các quy tắc thực hành của thể chế xung quanh việc cố vấn (và bao gồm một ví dụ), như một phần của chương trình nghị sự của họ để xem xét thể chế hoá việc huấn luyện và cố vấn tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tóm lại, theo Jo Collins, đây là cuốn sách mà ông chắc chắn rằng các cán bộ nghiên cứu làm việc tại các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu đã mong đợi từ lâu. Nó cung cấp các công cụ, sự rõ ràng và một khuôn khổ cho những chương trình cố vấn hỗ trợ để phát triển thực hành và thử nghiệm. Xuyên suốt, các tác giả đã đề cập một cách rất thực tế về khả năng xảy ra xung đột trong vấn đề uy tín của người cố vấn và xây dựng sức hút của thể chế. Việc họ tập trung phát triển một cách tiếp cận thể chế chiến lược xung quanh việc cố vấn là không thể thiếu.

Vân An lược dịch

Nguồn

Jo Collins (2021). Book Review: Coaching and Mentoring for Academic Development by Kay Guccione and Steve Hutchinson. The London school of Economics and Political Sciences.

Ghi chú: Những quan điểm của tác giả không hẳn là quan điểm của Tạp chí Giáo dục.

 

Bạn đang đọc bài viết Giới thiệu sách: “Huấn luyện” và “Cố vấn” vì sự phát triển của nền học thuật tại chuyên mục Xuất bản khoa học của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2437345363 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn