Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam

Ngày 12/3, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì phiên họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường. Đề tài do Trường Đại học Ngoại thương chủ trì thực hiện.

 

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì phiên họp

Sau 36 tháng thực hiện (từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2020), đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường” đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu.

Đại diện nhóm nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài, PGS TS Nguyễn Thu Thuỷ cho biết, trong quá trình triển khai, đề tài đã khảo sát, phân tích kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Từ đó, đánh giá thực trạng về cơ cấu và trình độ của nguồn nhân lực Việt Nam, đặc biệt trong một số ngành và lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế bao gồm ngân hàng bảo hiểm, y tế dược phẩm hóa chất, công nghệ thông tin, sản xuất công nghiệp, thủy sản và du lịch. Ngoài ra, định hướng và nhu cầu nguồn nhân lực trong những ngành nghề và lĩnh vực này cũng được tìm hiểu.

Đặc biệt, đề tài đánh giá thực trạng cung và cầu đào tạo nhân lực hiện nay ở Việt Nam, đánh giá thực trạng phát triển nguồn cung - cầu đó theo cơ cấu trình độ, theo ngành nghề trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đồng thời, xác định vai trò của các bên tham gia thị trường đào tạo nhân lực tại Việt Nam, đánh giá tác động của các chính sách của Nhà nước đến sự phát triển của thị trường này.

Từ phân tích thành công, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cùng bối cảnh, cơ hội và thách thức, nhóm nghiên cứu đưa ra đề xuất định hướng tổng thể, các chính sách và giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường.

Trong thời gian thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã đóng góp chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu tới Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT. Đề tài cũng  gửi các báo cáo chuyên đề về kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của một số quốc gia (Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Đài Loan,…) để Vụ Giáo dục Đại học tham khảo và sử dụng trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo Nhiệm vụ 34 “Đánh giá việc thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nhân lực trong giai đoạn 2011-2020 và vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025”.

Đề tài đã cung cấp báo cáo chuyên đề thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam làm cơ sở đề Vụ Giáo dục Đại học xây dựng Dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0.

Đến nay, kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố qua 01 bài báo trên tạp chí quốc tế, 01 bài hội thảo quốc tế (vượt 01 bài tạp chí quốc tế so với đăng ký); 07 bài báo khoa học trong nước (vượt 04 bài so với đăng ký); 01 sách chuyên khảo; phát hành 14 số liên tục Bản tin Giáo dục Đại học. Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu liên ngành.

Tại cuộc họp, các thành viên phản biện và ủy viên của Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu. Đề tài bám sát với yêu cầu nhiệm vụ và có nhiều giá trị về mặt khoa học cũng như thực tiễn, có giá trị tham khảo trong đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học và đối với các đơn vị sử dụng người lao động. Nhóm nghiên cứu đã có đầu tư, nỗ lực trong điều tra khảo sát, với các số liệu, nguồn dữ liệu có sức thuyết phục, minh chứng rõ ràng. Các đề xuất giải pháp đưa ra hợp lý và có thể triển khai thực hiện. Đồng thời, các chuyên gia cũng có nhiều góp ý, đóng góp để nhóm nghiên cứu có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài tốt hơn.

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn biểu dương tinh thần làm việc của nhóm nghiên cứu. Nhiều kết quả, sản phẩm của đề tài đã đạt và vượt định mức; trong đó có nhiều điểm được các thành viên hội đồng đánh là xuất sắc, có giá trị sử dụng cao.

Đây là đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng, yêu cầu cầu cao nên quá trình triển khai không tránh khỏi một số khó khăn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã nỗ lực, tích cực khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng đề nghị, nhóm nghiên cứu cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của hội đồng, sớm hoàn thiện đề tài này. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác truyền thông để xã hội hiểu hơn về GDĐT, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục đại học đã có những đóng góp vào đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Nguồn tin: Trung tâm Truyền thông Giáo dục

 
Bạn đang đọc bài viết Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam tại chuyên mục Tin tức, sự kiện của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Hội đồng Giáo sư Nhà nước

NAFOSTED

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19