THÔNG BÁO SỐ 1| Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu về dạy và học, quản lí giáo dục ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số: Chủ đề và phương pháp”

Thông tin về Hội thảo như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ngày 26-27 tháng 7 năm 2024 (dự kiến).

- Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt, số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cơ bản trong bối cảnh đổi mới Chương trình và Sách giáo khoa giáo dục phổ thông, chuyển đổi số và đổi mới chính sách về giáo dục:

- Các chủ đề và phương pháp, kĩ thuật nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục;

- Đổi mới hoạt động dạy và học, hoạt động giáo dục; hoạt động quản lí trong nhà trường phổ thông, đại học; giáo dục nghề nghiệp;

- Phân tích, bình luận, tham vấn chính sách trong quản lí giáo dục; chính sách về khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

- Chính sách và thực tiễn giáo dục cho các đối tượng khác nhau như: miền núi, vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số,…

Ngoài ra, Hội thảo cũng sẽ bàn tới các vấn đề về thực tiễn triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; kinh nghiệm quốc tế về chính sách và thực tiễn giáo dục.

3. Thời gian, thể lệ gửi bài Hội thảo

- Thời gian gửi bài: Tác giả gửi toàn văn bài viết trước ngày 30/5/2024 tới địa chỉ email: tcgd.hoithao@moet.edu.vn với tiêu đề: “Tên tác giả + HTQG Đà Lạt”.

- Thể lệ gửi bài:

+ Bài viết bằng tiếng Việt: Tác giả có thể gửi bài báo bằng tiếng Việt để được bình duyệt theo quy định của Tạp chí Giáo dục (https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn)Mẫu bài viết có thể download tại địa chỉ: https://urlvn.net/ypvtnmb

Bài viết tuân theo cấu trúc sau:

Tên bài viết (tiếng Việt, tiếng Anh);

Họ tên tác giả, học hàm học vị, tên đơn vị. (Lưu ý: Tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi).

Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh, từ 200 đến 250 chữ) theo cấu trúc gồm 3 phần: bối cảnh, kết quả, bàn luận.

Từ khóa (tiếng Việt, tiếng Anh) gồm 04 đến 06 từ khóa.

Nội dung bài viết gồm 03 phần: phần 1. Mở đầu (trình bày về bối cảnh, mục đích, phương pháp nghiên cứu); phần 2. Kết quả nghiên cứu; phần 3. Kết luận (trình bày về các kết luận của nghiên cứu, một số bình luận từ kết quả nghiên cứu);

Tài liệu tham khảo (theo chuẩn APA 7th). Lưu ý: Tối thiểu 07 tài liệu tham khảo, không hạn chế số lượng tài liệu tham khảo; tất cả tài liệu cần phải được trích dẫn; nên tham khảo các tài liệu tham khảo là bài báo khoa học, xuất bản trong khoảng 5 năm gần đây; nên có những tài liệu tham khảo quốc tế. Bài viết có dung lượng 4000-6000 từ.

+ Bài viết bằng tiếng Anh: Tác giả có thể gửi bài báo bằng tiếng Anh nếu muốn đăng trên Dalat University Journal of Science (https://tckh.dlu.edu.vn, thuộc Asean Citation Index - https://asean-cites.org/) hoặc Vietnam Journal of Education (https://vje.vn)

Chú ý: Các bài viết gửi về phải ở dạng toàn văn và có thể bị từ chối, không xem xét nếu không đảm bảo một trong các yêu cầu kể trên.

4. Về công bố khoa học và báo cáo tại Hội thảo

- Công bố tại Hội thảo: Các tóm tắt bài viết phù hợp với chủ đề của Hội thảo sẽ được biên tập và in trong Kỉ yếu tóm tắt.

- Công bố sau Hội thảo:

+ Số đặc biệt tiếng Việt của Tạp chí Giáo dục, xuất bản tháng 8 năm 2024.

+ Số xuất bản thường kì (các bài được chọn, bằng tiếng Anh) của Dalat University Journal of Science hoặc Vietnam Journal of Education.

Quy trình xuất bản, phí xuất bản theo quy định của các tạp chí (bạn đọc xem trên website của các tạp chí).

- Báo cáo tại Hội thảo: Các bài báo có chất lượng tốt nhất, đề cập tới những vấn đề được quan tâm nhất sẽ được chọn lựa để báo cáo toàn thể hoặc báo cáo tại các tiểu ban của Hội thảo. (Các tác giả/nhóm tác giả sẽ gửi file báo cáo (bản PowerPoint) tới Ban tổ chức Hội thảo).

5. Kinh phí tham dự

+ Đại biểu mời và đại biểu tham dự: miễn phí.

+ Lệ phí đăng bài: Theo quy định của Tạp chí Giáo dục và Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Đà Lạt.

6. Đón tiếp đại biểu và đăng kí tham dự

- Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu tại địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt.

- Đại biểu tự túc các kinh phí ăn ở, đi lại, lưu trú.

- Đại biểu gửi đăng ký tham dự Hội thảo chậm nhất ngày 01/7/2024 tại địa chỉ: https://urlvn.net/u7edsiu

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Về chuyên môn: Ông Trương Văn Thạo, Phó Trưởng Ban Thư kí, Tạp chí Giáo dục - Bộ GD&ĐT; Điện thoại: 0945.945.455; Email: tvthao@moet.edu.vn

- Về các công tác tổ chức:

(1) Ông Nguyễn Cảnh Chương, Phó Trưởng phòng Quản lí khoa học - Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt; Điện thoại: 0919.991.829, Email: chuongnc@dlu.edu.vn

(2) Ông Nguyễn Huy Hồng, Phụ trách Ban Trị sự, Tạp chí Giáo dục - Bộ GD&ĐT;
Điện thoại: 0936.467.636; Email: nhhong@moet.edu.vn

Kính mong nhận được sự hợp tác và tham dự của Quý vị và Quý cơ quan./.

Chi tiết xem trong file đính kèm./.

Tạp chí Giáo dục

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19