THÔNG BÁO SỐ 1| Hội thảo khoa học Quốc gia  “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam”

 THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia

“Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam”

Kính gửi:   - Các Sở Giáo dục và Đào tạo

                   - Các trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu

Giáo dục có vai trò hết sức quan trọng trong việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Giáo dục không chỉ là mục tiêu mà còn được coi là công cụ/phương tiện chủ chốt, là chìa khóa để đạt được mục tiêu của phát triển bền vững. Giáo dục vì sự phát triển bền vững hướng tới các kiến thức, kĩ năng, giá trị và năng lực hành động để thực hiện các mục tiêu quốc gia theo các trụ cột của phát triển bền vững. Giáo dục Việt Nam đã và đang trên con đường hòa nhập vào dòng chảy của thế giới để đạt được mục tiêu này.

Hội thảo này sẽ tạo không gian mở cho các nhà quản lí, các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học… ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các Sở GD&ĐT chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm, tầm nhìn, ý kiến về lí luận và thực tiễn, chính sách liên quan đến giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Thông tin về Hội thảo như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: thứ Năm, thứ Sáu, ngày 8-9 tháng 6 năm 2023

- Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cơ bản dưới đây:

1) Những vấn đề về lí luận, thực tiễn trong giáo dục đại học vì sự phát triển bền vững.

2) Những vấn đề lí luận, thực tiễn, thách thức và giải pháp giáo dục vì sự phát triển bền vững trong xây dựng và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3) Chính sách và những đề xuất chính sách về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Ngoài ra, Hội thảo cũng sẽ bàn tới các vấn đề về thực tiễn triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo: lí luận, thực tiễn, giải pháp và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, tại Hội thảo, Ban tổ chức sẽ tổ chức một buổi Hội thảo tập huấn (có đóng phí, với thời lượng khoảng 3-4h) dành cho các nhà khoa học có nhu cầu, đăng kí.

Nội dung tập huấn sẽ bàn về: Nghiên cứu, viết bài và công bố khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

3. Thời gian, thể lệ gửi bài Hội thảo

+ Thời gian gửi bài: Tác giả gửi toàn văn bài viết trước ngày 15/4/2023 tới địa chỉ Email: tapchigiaoduc@moet.edu.vn

- Trình bày bài viết: Bài viết bằng tiếng Việt, có dung lượng 4.000-6.000 từ (một âm tiết) trên khổ giấy A4, với phông chữ Times New Roman, cỡ 10.5 pt, cách dòng Single.

- Cấu trúc bài viết: Tác giả cần tuân theo cấu trúc quy định của Tạp chí Giáo dục (https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn) như sau:

+) Tên bài viết (tiếng Việt, tiếng Anh);

+) Họ tên tác giả, học hàm học vị, tên đơn vị. Lưu ý: Tác giả ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.

+) Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh, từ 200 đến 250 chữ) gồm 3 phần: bối cảnh, kết quả, bàn luận.

+) Từ khóa (tiếng Việt, tiếng Anh) gồm 04 đến 06 từ khóa.

+) Nội dung bài viết gồm 03 phần: phần 1. Mở đầu (trình bày về bối cảnh, mục đích, phương pháp nghiên cứu); phần 2. Kết quả nghiên cứu; và phần 3. Kết luận (trình bày về các kết luận của nghiên cứu, một số bình luận từ kết quả nghiên cứu);

+) Tài liệu tham khảo (theo chuẩn APA 7th). Lưu ý: Tối thiểu 07 tài liệu tham khảo, không hạn chế số lượng tài liệu tham khảo; tất cả tài liệu cần phải được trích dẫn; nên tham khảo các tài liệu tham khảo là bài báo khoa học, xuất bản trong khoảng 5 năm gần đây; nên có những tài liệu tham khảo quốc tế.

Mẫu bài viết có thể download hoặc tham khảo quy định tại địa chỉ:

https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/submission-guidelines

Chú ý: Các bài viết gửi về phải ở dạng toàn văn và có thể bị từ chối, không xem xét nếu không đảm bảo một trong các yêu cầu kể trên.

4. Về công bố khoa học và báo cáo tại Hội thảo

+ Các bài báo toàn văn sẽ được biên tập và thẩm định theo quy định của Tạp chí Giáo dục hoặc theo quy định của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam. Nếu được chấp nhận đăng, bài báo của các tác giả (nhóm tác giả) sẽ được công bố trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 đối với ngành Giáo dục học theo Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước:

Số đặc biệt, tiếng Việt của Tạp chí Giáo dục (ISSN: 2354-0753, Website: https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn), hoặc

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam (chỉ số ISSN 0866-7586, Website: http://www.qnamuni.edu.vn).

+ Các bài báo có chất lượng tốt nhất, đề cập tới những vấn đề được quan tâm nhất sẽ được chọn lựa để báo cáo toàn thể hoặc báo cáo tại các tiểu ban của Hội thảo.
Khi đó, các nhóm tác giả sẽ được yêu cầu gửi file báo cáo (bản PowerPoint) tới Ban tổ chức Hội thảo.

5. Kinh phí tham dự

+ Đại biểu mời và đại biểu tham dự: miễn phí.

+ Lệ phí đăng bài: Theo quy định của Tạp chí Giáo dục hoặc Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quảng Nam.

6. Đón tiếp đại biểu và đăng kí tham dự

+ Ban Tổ chức đón tiếp đại biểu tại địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam.

+ Tại Hội thảo sẽ có tiệc trà và ăn trưa, tổ chức tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Nam. Các chi phí đi lại khác và lưu trú do đại biểu tự túc.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Về chuyên môn: ThS. Nguyễn Huy Hùng, Phó Trưởng Ban thư kí, Tạp chí Giáo dục; Điện thoại: 0904222694; Email: nhhung@moet.edu.vn.

Về các công tác tổ chức: TS. Võ Thị Hoa, Trưởng phòng Quản lý khoa học & Đối ngoại - Trường Đại học Quảng Nam, Điện thoại: 0964651567, E-mail: hoavt@quangnam.gov.vn.

Kính mong nhận được sự hợp tác và tham dự của Quý vị và Quý cơ quan./.

 

ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ GIÁO DỤC

 

 

TS. HÀ VĂN DŨNG

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19