Nhận thức của giáo viên STEM về phương pháp giảng dạy và đánh giá: Nghiên cứu trường hợp tại Israel

Với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và việc triển khai thực tế phương pháp giảng dạy - đánh giá trong nhà trường của giáo viên STEM, nhóm tác giả đến từ Israel đã tiến hành thực hiện nghiên cứu “Teaching and Assessment Methods: STEM Teachers’ Perceptions and Implementation”. Bài báo được đăng trên tạp chí Eurasia Journal of Mathematics, Q2 Scopus, thuộc nhà xuất bản Modestum Ltd, lĩnh vực Science and Technology Education.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc tổng hợp, phân tích các dữ liệu được lấy từ các cuộc điều tra, phỏng vấn 125 giáo viên STEM tại các cấp học khác nhau ở Israel về quan điểm của họ đối với các phương pháp giảng dạy - đánh giá.  Bên cạnh đó, trong nghiên cứu của mình, các tác giả còn tiến hành so sánh những ưu tiên trong việc lựa chọn của giáo viên STEM đối với 14 phương pháp giảng dạy và 8 phương pháp đánh giá, từ đó xác định sự khác biệt giữa các giáo viên từ các cấp học trong cách lựa chọn phương pháp.

Kết quả cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hành các phương pháp giảng dạy và đánh giá, trong đó có nguồn lực về thời gian, sự đồng nhất của tập thể sinh viên, khả năng làm việc nhóm, vấn đề tri thức luận… Cùng với đó, còn có một số yếu tố khách quan khác như điều kiện của nhà trường, cũng như các vấn đề nội tại như nhận thức của giáo viên.

Nhóm nghiên cứu còn khám phá việc những sự khác biệt văn hoá ảnh hưởng đến phương pháp dạy học được sử dụng như thế nào, dựa trên các yếu tố như vị trí công việc của giáo viên, trường học, môn học, trải nghiệm của người dạy (người mới dạy, người đã có thâm niên dạy trung bình và chuyên gia). Đa số các giáo viên cho biết họ vẫn áp dụng các phương pháp giảng dạy truyền thống. Các bài giảng trên lớp là phương pháp phổ biến nhất (48,3%). Xếp ngay sau đó là các bài giảng kĩ thuật số và thảo luận lớp (41,4%).

Phương pháp đánh giá phổ biến nhất là các bài thi chuẩn hoá với các câu hỏi đóng và mở, tiếp sau đó là các bài kiểm tra mở, báo cáo thí nghiệm/trải nghiệm và báo cáo dự án. Các điều phối viên môn học chủ yếu chọn các phương pháp giảng dạy kết hợp đánh giá hình thức, còn được gọi là đánh giá cho quá trình học, thường xuyên hơn so với giáo viên - vốn ưa thích phương pháp giảng dạy truyền thống. Hầu hết những người trả lời nghiên cứu đều có ý kiến phản đối hoặc tiêu cực về các phương pháp kiểm tra, đánh giá thay thế, so với các phương pháp dạy học tương tác. Hầu hết các giáo viên tránh các phương pháp kiểm tra, đánh giá thay thế vì các hạn chế, về khả năng triển khai của bản thân hoặc do bối cảnh của nhà trường.

Vân An lược dịch

Nguồn

Effrat Akiri, Hrisilda Matathia Tor, Yehudit Judy Dori (2021). Teaching and Assessment Methods: STEM Teachers’ Perceptions and Implementation. EURASIA Journal of Mathematics, 17(6).

Ghi chú: Những quan điểm của tác giả không hẳn là quan điểm của Tạp chí Giáo dục.

Bạn đang đọc bài viết Nhận thức của giáo viên STEM về phương pháp giảng dạy và đánh giá: Nghiên cứu trường hợp tại Israel tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn