[24.11.2021] Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về Khoa học giáo dục và Sư phạm 2021

Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về Khoa học Giáo dục và Sư phạm (Hafpes 2021) được Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là sự kiện được lần đầu tiên tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lí trong và ngoài nước. Diễn đàn được tổ chức trong không gian chia sẻ mở nhằm tạo ra một môi trường học thuật để thảo luận, nghiên cứu, tham vấn các chính sách về cách tiếp cận và thích nghi mới trong giáo dục và sư phạm, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, trong đó có những đổi mới mạnh mẽ của giáo dục đại học.

Diễn đàn thảo luận về các vấn đề liên quan tới một số chủ đề thông qua các phiên như sau:

Phiên 1: Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học và công nghệ;

Phiên 2: Phương pháp và công nghệ mới trong đào tạo giáo viên;

Phiên 3: Nghiên cứu lý luận Khoa học Giáo dục;

Phiên 4: Phương pháp nghiên cứu liên ngành trong Khoa học Giáo dục.

Các keynote speaker tại Diễn đàn

Dưới đây là một số hình ảnh và thông tin về các chuyên gia, các nhà khoa học, thời gian và link tham dự các phiên với các chủ đề khác nhau của Diễn đàn.

Thông tin về thời gian và link đăng kí tham dự online như sau:

Thời gian: từ 7h30 đến 16h15, ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Link Zoom: https://zoom.us/j/94670990138

Link đăng ký: https://bit.ly/39TAuXz

Bạn đọc có thể quét mã QR để đi tới link zoom
Bạn đọc có thể quét mã QR để đi tới link zoom

Tạp chí Giáo dục

Bạn đang đọc bài viết [24.11.2021] Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về Khoa học giáo dục và Sư phạm 2021 tại chuyên mục Hội thảo khoa học của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19