Ranh giới trong việc đào tạo giáo viên: Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về đề tài “Learning to teach across the boundary: A cultural historical activity theory perspective on a university – school partnership in Vietnam” được công bố trên tạp chí Teaching and Teacher Education. Đây là tạp chí Q1 (Citescore: 5.1) về lĩnh vực Giáo dục Khoa học xã hội.

Dựa trên bối cảnh hoạt động và môi trường thực tập giảng dạy tại các trường phổ thông là một phần cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên tại Việt Nam, nghiên cứu tìm hiểu về những thách thức đang được đặt ra cho những giáo viên chưa vào nghề. Thách thức nảy sinh trong quá trình họ vượt qua ranh giới giữa những điều học được tại trường đại học và môi trường thực tế tại trường phổ thông. Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết Hoạt động lịch sử văn hóa (Cultural Historical Activity Theory - CHAT) nhằm phân tích dữ liệu nghiên cứu về mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và trường phổ thông trong việc đào tạo giáo viên tại Việt Nam. 

Các phát hiện của tác giả cho thấy mối quan hệ hợp tác “phân lập”(separatist), được biểu hiện bởi sự mất liên kết giữa cách thức phân chia lao động của trường đại học và trường phổ thông cũng như thiếu thông tin liên lạc giữa các đối tác. Dưới góc nhìn từ lý thuyết Hoạt động lịch sử văn hoá, kết quả nghiên cứu đã cho thấy một cách hiểu mới mẻ về quan hệ hợp tác này. Qua đó, những mâu thuẫn trở nên có giá trị học hỏi tương đương với sự nhất quán trong những ý tưởng và giá trị đào tạo giáo viên của hai bên trường.

Bên cạnh đó, thông qua việc áp dụng CHAT vào đề tài, tác giả đã đưa ra một số vấn đề có giá trị và đáng được lưu ý. Các giáo viên hướng dẫn đã sử dụng những phương pháp tiếp cận giàu tính cá nhân trong việc hướng dẫn và đánh giá các giáo viên thực tập. Việc này làm nổi bật lên một sự đứt gãy trong vùng ranh giới giữa hai bên. Ngoài ra, trong các hệ thống này, những mâu thuẫn, căng thẳng xảy ra khá phổ biến, nhưng không được giải quyết một cách bài bản, triệt để do thiếu sự giao tiếp cần thiết giữa các bên đào tạo với nhau. 

Nghiên cứu cũng bày tỏ sự quan ngại đối với tính hiệu quả của quá trình đào tạo giáo viên do sự sử dụng không đúng cách các “công cụ” trung gian. Cuối cùng, tác giả kết luận, cần có một phương thức hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, trong đó mở ra cơ hội để đàm phán, giải quyết các mâu thuẫn này. 

Vân An lược dịch

Nguồn:

Nguyen, T. T. H. (2020). Learning to teach across the boundary: A cultural historical activity theory perspective on a university-school partnership in Vietnam. Teaching and Teacher Education, 96, 103-183. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103183

Bạn đang đọc bài viết Ranh giới trong việc đào tạo giáo viên: Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam tại chuyên mục Nghiên cứu và Công bố quốc tế của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19