HỘI THẢO QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ “Teacher Education in the COVID-19: Activities and Challenges”

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ “Teacher Education in the COVID-19: Activities and Challenges” (tạm dịch là “Đào tạo giáo viên trong bối cảnh COVID-19: Hoạt động và thách thức”

Đơn vị tổ chức và phối hợp:

Đơn vị tổ chức: Korea National University of Education (KNUE), Cheongju, South Korea

Facilitator: UNITWIN team, International Affairs, KNUE

Đơn vị phối hợp:

Souphanouvong University(SU), Luang Prabang, Laos | Vietnam National University of Education(VNU-UEd), Hanoi, Vietnam | Indonesia University of Education(UPI), Bandung, Indonesia | Khon Kaen University(KKU), Khon Kaen, Thailand | Mahidol University Kanchanaburi Campus(MUKA), Kanchanaburi, Thailand

Một số chủ đề:

Chủ đề Ⅰ. Giáo dục giáo viên STEM & STEAM (STEM & STEAM Teacher Education)

Chủ đề Ⅱ. Nội dung đào tạo giáo viên (Educational Contents for Teachers)

Chủ đề Ⅲ. Nâng cao năng lực cho đào tạo giáo viên (Capacity Building for Teacher Training)

Chủ đề Ⅳ. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên (Curriculum Development for Teacher Education)

Chủ đề Ⅴ. Thực hành phát triển chuyên môn (Professional Development Practice)

Thời gian:

Date: 2021 August 17 - 19, Tuesday to Thursday

Time: 13:00 - 16:00 (GMT+7), each day

Host: Korea National University of Education(KNUE), Cheongju, South Korea

Facilitator: UNITWIN team, International Affairs, KNUE

Đăng kí:

Zoom Link :

https://us02web.zoom.us/j/2709305918?pwd=VHlhazNVdGxpTXRxSW1rTHhuKy9oUT09

Meeting ID : 270 930 5918

Meeting PW : 3178

Bạn đang đọc bài viết HỘI THẢO QUỐC TẾ VỚI CHỦ ĐỀ “Teacher Education in the COVID-19: Activities and Challenges” tại chuyên mục Hội thảo khoa học của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang tin Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

Hội đồng Giáo sư Nhà nước

NAFOSTED

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19