Clip 5 năm Chương trình Toán và Viện NCCCT

Clip tổng kết 5 năm hoạt động của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 và thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM). Lễ tổng kết 5 năm hoạt động của Chương trình Toán và VIASM được tiến hành tại Thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐH BKHN vào ngày 20/12/2015 cùng Ngày hội Toán học mở "Toán học trong vỏ hạt dẻ". ---- Ngày 17/8/