Thông báo nhận đơn đăng kí và đề cử cho Giải thưởng Quốc tế về Xóa mù chữ của UNESCO

Thông báo nhận đơn đăng kí và đề cử cho Giải thưởng Quốc tế về Xóa mù chữ của UNESCO

Ngày 3/5/2021, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) thông báo nhận đơn đăng kí và đề cử cho Giải thưởng Quốc tế về Xóa mù chữ của UNESCO. Chủ đề được yêu cầu cho các dự án tham gia năm nay là “Inclusive distance and digital literacy learning” (Tạm dịch: Học tập hòa nhập từ xa và giáo dục xóa mù chữ trong thời đại số”

Giải thưởng Quốc tế về Xóa mù chữ là giải thưởng được tổ chức hàng năm nhằm vinh danh các tổ chức, cá nhân trên toàn thế giới có những sáng kiến, đóng góp to lớn cho việc thúc đẩy xóa mù chữ, mang đến cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người. Đồng thời, đây cũng giải thưởng có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực xóa mù chữ, nâng cao dân trí của Liên hợp quốc. Tương tự các năm trước, UNESCO sẽ trao giải cho sáu cá nhân hoặc tổ chức có các dự án xuất sắc nhất. Năm nay, các dự án và chương trình được yêu cầu tập trung xoay quanh chủ đề “Inclusive distance and digital literacy learning” (Tạm dịch: Học tập hòa nhập từ xa và giáo dục xóa mù chữ trong thời đại số”.

Lễ trao giải và vinh danh sẽ được UNESCO tổ chức vào ngày 8/9/2021.

Kể từ năm 1967, UNESCO đã trao Giải thưởng Quốc tế về Xóa mù chữ cho hơn 500 dự án của các cá nhân, chính phủ và tổ chức phi chính phủ trên khắp thế giới.

Đối tượng được tham gia nộp đơn và đề cử

- Các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và cá nhân tham gia các dự án và chương trình xóa nạn mù chữ.

- Tất cả các đơn đăng ký phải được gửi đến các tổ chức được đề cử, chẳng hạn như Ủy ban Quốc gia UNESCO tại quốc gia của chương trình, hoặc một tổ chức phi chính phủ có quan hệ đối tác chính thức với UNESCO .

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Thông tin chi tiết về quy trình đăng ký và đề cử có trên trang web UNESCO International Literacy Prizes.

Các Ủy ban Quốc gia và các tổ chức phi chính phủ (NGO) hợp tác chính thức với UNESCO được khuyến khích đề cử các cá nhân và tổ chức có đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy xóa mù chữ và những người yêu cầu đề cử.

- Thời hạn để ứng viên nộp đơn cho các đơn vị đề cử: ngày 13 tháng 6 năm 2021.

- Thời hạn để các đơn vị gửi đề cử lên UNESCO: ngày 27 tháng 6 năm 2021

Các đề cử sẽ được đánh giá bởi một Hội đồng giám khảo Quốc tế, bao gồm 5 chuyên gia. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng giám khảo Quốc tế, Tổng Giám đốc UNESCO sẽ chọn ra các dự án lọt vào vòng chung kết để trao giải vào Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ (8/9).

Giới thiệu về giải thưởng

Thông qua các Giải thưởng danh giá, UNESCO tìm cách hỗ trợ các phương pháp xóa mù chữ hiệu quả và khuyến khích thúc đẩy xã hội ngày càng có nhiều người biết đọc biết viết. Hiện tại có hai Giải thưởng Quốc tế về Xóa mù chữ của UNESCO là “Vua Sejong” do Hàn Quốc tài trợ (thành lập năm 1989) và “Khổng tử” do Trung Quốc tài trợ (thành lập năm 2005). Mỗi cá nhân hay tổ chức đoạt giải thưởng xóa mù chữ “Vua Sejong” của UNESCO sẽ nhận được một huy chương, giấy chứng nhận và 20.000 đô la. Bên cạnh đó, giải thưởng cho mỗi cá nhân, tổ chức chiến thắng giải “Khổng Tử” của UNESCO về xóa mù chữ là huy chương, giấy chứng nhận và 30.000 đô la.

Mọi thông tin chi tiết về Giải thưởng Quốc tế về Xóa mù chữ của UNESCO vui lòng xem tại đây.

Vân An lược dịch

Nguồn

Call for applications and nominations for the 2021 edition of UNESCO International Literacy Prizes. UNESCO.

LongForm