[2/6/2021] Thông báo của Hội đồng Giáo sư Nhà nước: Danh sách hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021
[2/6/2021] Thông báo của Hội đồng Giáo sư Nhà nước: Danh sách hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021

Ngày 2 tháng 6 năm 2021, Văn phòng Hội đông Giáo sư Nhà nước đã thông báo về danh sách các hội đồng giáo sư cơ sở (tính đến ngày 1/6/2021). Danh sách này được chia theo ba khu vực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

[20/5/2021] Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo về việc bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg

Theo đó, có một số nội dung đã được điều chỉnh, cập nhật trong các hồ sơ, văn bản, để chuẩn bị cho quá trình nộp và xét công nhận chức danh phó giáo sư, giáo sư từ năm 2021.

Chỉ đạo khẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ GDĐT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ đạo các Sở GDĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19.

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh vừa ký công văn gửi các Sở GDĐT; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19.

Bộ GDĐT yêu cầu cơ sở giáo dục đại học tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn vừa ký công văn gửi các đại học, trường đại học, học viên, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm về việc tăng cường giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.